VÄRLDEN. Tyskland har kommit fram till att det råder en lugnare stämning i Afghanistan och har därför beslutat att de ska inleda en omfattande deportering av de afghaner som kommit till landet illegalt för att söka bidrag och asyl.

Tyskland har, tillsammans med Afghanistans regering, kommit fram till att landet ska deportera de afghaner som befinner sig illegalt i landet och som ännu inte fått beviljat uppehållstillstånd. De anser att dessa bör åka till sitt hemland och bygga upp sitt land istället för att söka ett bättre liv i Europa nu när det inte råder väpnad konflikt i landet.

Den afghanska regeringen låter nu myndigheterna i Berlin massdeportera afghanerna till flygplatserna runtom Kabul.

— Antalet återvändande, frivilliga återresor och tvångsutvisningar kommer att öka markant, säger Tysklands inrikesminister Thomas de Maiziere.

Sverige har dock inte inlett en liknande omfattande deportation, trots att de känner till att det råder en lugnare stämning i Afghanistan.

Källor:
Germany to send Afghan refugees back
Tyskland börjar utvisa afghaner


  • Publicerad:
    2015-11-02 11:45