TYSKLAND. Den lilla byn Sumte, sydost om Hamburg i Tyskland, har ett invånarantal på 102 personer. Det har nu beslutats att den lilla byn ska ta emot minst 500 asylsökande. De första invandrarna kom i måndags.

Den 102 invånare lilla byn Sumte består främst av jordbruksbyggnader i rött tegel och har fler kor än människor kommer snart drastiskt att förändras. Delstatsregeringen meddelade nämligen för några veckor sedan, via e-post, borgmästaren Christian Fabel att minst 500, kanske till och med 750, asylsökare ska komma att placeras i Sumte.

Flera stadshusmöten har hållits angånde det nya beslutet och borgmästare Fabel ska ha närvarat vid mötena.

— Livet här kommer att förändras, ska Fabel ha sagt vid ett av mötena.

Under måndagen kom de första asylsökande till byn.

Källor:
German Village of 102 Braces for 750 Asylum Seekers
Här är byn med 102 invånare – som ska ta emot 500 flyktingar


  • Publicerad:
    2015-11-03 15:25