SCHWEIZ. Antalet illegala afghaner som tar sig in i Schweiz har ökat markant. Bara förra veckan anlände 495 afghaner till östra gränsen från Liechtenstein och Österrike. Schweiziska myndigheter räknar med betydligt fler asylansökningar än 29 000 som tidigare förutspåtts för 2015.

Det är ännu förhållandevis låg aktivitet bland gränsvakterna på tågstationen i schweiziska Buchs SG vid gränsen till Liechtenstein, där tåg från Österrike, Ungern, Slovenien, Kroatien och Serbien dagligen gör sitt första uppehåll på schweizisk mark. Passkontroller saknas, men stickprovsbaserade tullkontroller förekommer eftersom Schweiz är utanför EU.

Samtidigt ökar antalet illegala invandrare till Schweiz konstant. Afghaner utgör näst efter syrier den största gruppen illegaler som tar sig till Tyskland. Dagligen tar sig 2000 in – och antalet stiger konstant. Eftersom den tyska regeringen ämnar återsända afghaner tar de sig nu i allt större omfattning till grannlandet Schweiz.

Under första veckan i november fick schweiziska gränspolisen tag på 670 illegaler vid östgränsen varav 495 afghaner, detta enligt statistik från schweiziska tullverket, EZV. Ytterligare 156 afghaner har registrerat sig på annat håll.

Statssekretariatet för migration, SEM, utgår ifrån att det ursprungliga antal asylansökningar som förutspåtts för 2015, 29 000 stycken, ”kommer överträffas betydligt“. Samtidigt råder det brist på boenden för asylsökande trots hårda satsningar under året. Flera län vid landsgränserna har förberett civilförsvarsanläggningar och i Basel-Landschafts, Schaffhausen och Thurgau har de redan öppnats. Antalet sådana anläggningar ligger idag på cirka 4 300, att jämföra med 2 300 i våras.

St. Gallens län har förberett ett antal civilförsvarsanläggningar för att kunna hantera 1 000 ankommande illegaler per dag. I nuläget har de inte öppnats och invandrarna hänvisas alla till ett mottagandecenter i Altstätten. Skulle emellertid under en tredagarsperiod fler än 200 personer ta sig in österifrån kommer anläggningarna öppnas.

Källa:
Flüchtlinge aus Afghanistan weichen auf die Schweiz aus


  • Publicerad:
    2015-11-11 00:10