UTRIKES. I Ungern har frivilliga rekryterats och genomgått en sex månaders intensiv utbildning för att säkra landets gränser mot den pågående invasionen av Europa.

Den ungerska regeringen har nu placerat ut den första frivilliga anti-invasionsstyrkan som, förutom redan utplacerade poliser och militärer, ska säkra landets gränser ytterligare mot främmande inträngare. Totalt önskas runt 3 000 frivilliga män och kvinnor till dessa styrkor, som förutom hedern också kommer att belönas med en lön långt över landsgenomsnittet.

Ungerns premiärminister Viktor Orban varnade under en invigningscermoni om en ny potentiell våg av invällare på väg in i Europa via Balkan och han beskrev vågen av så kallade flyktingar som en ”trojansk häst för terrorism”.

— Ungern måste vidta åtgärder för att försvara sig själv. Stormen är inte död, den har bara lugnat ner sig tillfälligt. Det är fortfarande miljoner som väntar på att påbörja sin resa i hopp om ett bättre liv i Europa, sa Orban.

Rekryterna till den nya gränsstyrkan måste vara mellan 18 till 55 år, vara i god fysisk form och måste genomgå en utbildning i likhet med polisens. De kommer efter avslutad utbildning, som polisen, att bära pistoler med skarp ammuntion, batonger, pepparspray, knogjärn, handbojor samt mörkerseende glasögon om det behövs.

När det kommer till att utöva makt kommer anti-inasionsstyrkan att ha samma myndighet som polisen, säger den regionala polischefen Atilla Pilos.

Förutom anti-invasionsstyrkan vidtog det ungerska parlamentet en lag som öppnar upp för förvaring av alla inträngare i läger längs gränsen. Detta har inte helt oväntat skapat hysteriskt motstånd från alla pro-invasionsorgan som FN och EU.

Källor:
Hungary to arm new ’border hunters’ after six-month crash course
Ungarn etablererer frivillig anti-invasjonsstyrke for å sikre grensene
Hungary Deploys New Anti-Invasion Force


  • Publicerad:
    2017-03-25 09:30