UNGERN. Ungrarna röstade igår med stor majoritet nej till EU:s plan att placera migranter från andra delar av Europa i Ungern. Det låga valdeltagandet kan dock ha satt käppar i hjulet för det ungerska folket och deras premiärminister Viktor Orbán.

orban

Under söndagen höll Ungern en folkomröstning om EU:s plan att utan det ungerska parlamentets godkännande tvångsförflytta migranter från andra delar av EU till Ungern. Som väntat var det folkliga motståndet mot Bryssel massivt, hela 98,3 procent av ungrarna röstade emot det pågående folkutbytet.

Men eftersom bara lite drygt 43 procent av landets röstberättigade gick till valurnorna ogiltigförklaras folkomröstningen av den ungerska konstitutionen. Den kräver nämligen att minst 50 procent har röstat i en folkomröstning för att den ska vara giltig.

Som en reaktion på detta säger nu landets premiärminister Viktor Orbán, som tidigare tagit ställning mot massinvandringen för att den förändrar landets ”etniska, kulturella och religiösa europeiska” karta, att han kommer att ändra i konstitutionen. Detta för att hindra EU från att placera migranter i Ungern. Orbán menar att det ungerska folkets starka åsikt i frågan gör honom skyldig att agera.

— Det lämpliga, ärliga och nödvändiga steget är att ge rättslig tyngd åt folkets vilja, säger han.

Källor:
Hungarian PM pledges constitution changes despite invalid refugee quota referendum
Hungary to hold referendum on EU’s plan for migrant quotas


  • Publicerad:
    2016-10-03 22:00