UNGERN. Ett förslag från Ungerns president Viktor Orbán om att ändra i grundlagen för att stoppa migranter från att flyttas till landet röstades nyligen ner av parlamentet.

Victor Orbán.

Victor Orbán.

Omröstningen i parlamentet rörde den folkomröstning som Ungern höll tidigare i höst angående EU:s planer att tvångsförflytta migranter från övriga EU till bland annat Ungern. Då röstade hela 98,3 procent av ungrarna mot EU:s folkutbytesplaner.

Problemet för landets president Viktor Orbán, som kraftigt motsatt sig invandring från tredje världen och som dessutom låg bakom folkomröstningen, var att valdeltagandet endast blev 43 procent vilket är 7 procent under det som krävs för att resultatet ska vara lagligt bindande.

För att ”ge rättslig tyngd åt folkets vilja” föreslog därför Orbán att grundlagen skulle ändras. Men när det ungerska parlamentet nyligen röstade om förslaget nåddes inte den två tredjedelars majoritet som behövdes. Detta eftersom det radikala nationalistiska partiet Jobbik röstade emot. Jobbik menade att de skulle stöda Orbán och hans konservativa parti Fidesz om de dessutom gick med på att slopa en lag som ger utlänningar möjlighet att köpa sig fem års uppehälle i landet. En företeelse som Jobbik menar utgör ett ”säkerhetshot” mot Ungern.

Huruvida Orbán kommer att ändra sitt förslag efter Jobbiks önskemål eller riskera att betvingas av EU återstår att se.

Källa:
Hungary migrant ban narrowly fails in parliamentary vote


  • Publicerad:
    2016-11-09 08:40