UNGERN. På söndag håller Ungern en folkomröstning om EU:s planer på att tvångsförflytta tusentals asylsökare till landet. Nu föreslår landets premiärminister Viktor Orbán, som kraftigt motsätter sig EU:s planer, att det ska byggas en ny flyktingstad i Libyen där asylsökarna ska bo.

Victor Orban.

Victor Orban.

Som svar på de problem som fjolårets massinvandring till Europa förde med sig beslutade EU i fjol att omfördela runt 160 000 asylsökare från de EU-länder som tagit emot flest asylsökare till de länder som tagit emot minst. Men Ungern, som var en av endast fyra av EU:s 28 medlemsländer som röstade emot förslaget, satte sig på tvären och utmanade beslutet på juridisk grund.

På söndag håller landet en folkomröstning om huruvida EU ska ha rätten att, utan det ungerska parlamentets godkännande, tvångsförflytta asylsökare från andra delar av EU till Ungern. Resultatet väntas bli ett klart nej till EU:s planer. Vad som i så fall kommer ske återstår att se. Vad som däremot står klart är att Ungerns premiärminister Viktor Orbán tydligt motsätter sig EU:s plan. Inför folkomröstningen talade han till ungersk media om hans egna idéer för att lösa invandringsproblematiken.

— Vi måste bygga stora flyktingläger utanför EU, med beväpnade vakter och med ekonomiskt stöd av EU. Alla som kommit illegalt måste återvända dit, sa han.

Orbán har senare föreslagit att platsen för hans tilltänkta jätteflyktingläger bör vara någonstans i Libyen. Den ungerska premiärministern sa också att han motsätter sig idén om att alla ska ha rätten att åka var de vill.

— Jag hör till dem som inte vill att deras del av civilisationen förändras, och framförallt vill jag inte ändra kulturen på den landyta vi kallar Ungern. Jag älskar det här landet, proklamerade Orbán.

Föga förvånande har hans uttalanden fått kritik. Luxemburgs utrikesminister Jean Asselborn har till exempel sagt att Ungern borde uteslutas ur EU och att landet ”inte är långt ifrån en order att skjuta flyktingar”.

Ungern är ett av de länder i Europa som tydligast värnar sin nationella särart. I höstas när strömmen av asylsökare var som starkast byggde landet taggtrådsstängsel längs gränserna mot Kroatien och Serbien. Viktor Orbán har också sagt att det ”inte finns någon väg tillbaka från ett mångkulturellt Europa”.

Källor:
Hungary’s Orban: Send illegal immigrants to non-EU camps ‘on island or in North Africa’
Migration threatens European civilisation, says Hungary PM
Build ‘giant refugee city’ in Libya rather than let them in – Hungarian PM


  • Publicerad:
    2016-09-25 20:30