UNGERN. Idag folkomröstar Ungern om EU:s så kallade flyktingpolitik. Det är dock högst osäkert om unionen kommer lyssna på vad det ungerska folket uttrycker. Mest troligt kommer landet drabbas av juridiska åtgärder om de motsätter sig de beslut som tagits av EU.

Victor Orbán.

Victor Orbán.

En stor majoritet av det ungerska folket förväntas idag rösta mot EU:s folkomflyttningspolitik. Frågan, som sannolikt kommer besvaras med ett nej,  lyder som följer: ”Vill ni att EU får rätt att beordra obligatorisk inflyttning av icke-ungerska medborgare utan parlamentets godkännande?”

Ungerns premiärminister Viktor Orbán hoppas förstärka motståndet mot EU:s omfördelning av asylsökare genom denna folkomröstning. Dock är det högst osäkert vad utfallet av omröstningen kommer ge för praktiska konsekvenser, detta då EU redan i förväg hotar med juridiska åtgärder om Ungern motsätter sig EU:s beslut.

— Medlemsstaterna har ett juridiskt ansvar att uppfylla beslut som redan tagits. Det som medlemsstaterna har beslutat att göra måste implementeras och kommissionen förbehåller sig rätten att vidta juridiska åtgärder, sade migrationskommissionären Dimitris Avramopoulos tidigare i veckan.

Avramopoulos hävdar att Ungerns folkomröstning inte kommer ha någon som helst inverkan i dagsläget.

— Det är inte mitt jobb att komma med pekpinnar om vad de ungerska medborgarna ska göra. När tillfället kommer är vi redo att lyssna på vad det ungerska folket har sagt. Men det är vår uppfattning att den ungerska folkomröstningen handlar om eventuella framtida beslut, sade Avramopoulos.

Källa:
Ungern folkomröstar om flyktingplan


  • Publicerad:
    2016-10-02 09:00