EUROPA. EU försöker sig återigen på en ny och gemensam migrationspolitik inom unionen. I Ungern har man nyligen folkomröstat för att slippa följa EU:s direktiv om att ta in främlingar, i Sverige ställer man sig dock positiva till unionens folkutbytespolitik.

Ockupationens flagga.

Ockupationens flagga.

Föregående vecka kunde Nordfront rapportera att ungrarna röstade nej till EU:s folkomflyttningspolitik och därmed motsatte sig unionens tvångsförflyttning av främlingar. Ungerns president tog då tillfället i akt att meddela om en ändring i landets konstitution. Detta för att försöka värna landets ”etiska, kulturella, religiösa och europeiska karta”. I veckan som kommer ska ett EU-möte hållas där ytterligare tvingande migrationsregler för alla medlemsländer står på agendan. Alla medlemsländers migrationsministrar kommer delta.

EU har hittills misslyckats med att komma överens om en fungerande gemensam flyktingpolitik. Men i somras kom EU-kommissionens förslag om att dagens minimiregler ska ersättas med förordningar som är direkt gällande lag i alla EU-länder. Sveriges migrationsminister Morgan Johansson ställer sig dock positiv till det hela.

— Vinsten med ett sånt här system är att alla EU-länder förbinder sig att värna asylrätten och ge folk skydd som kommer hit, säger Johansson.

Migrationsminister Johansson förefaller inte vilja ta egna beslut gällande den migrationspolitik som ska gälla i Sverige, utan förlitar sig hellre på att EU avgör hur folkomflyttningen ska ta form. Han vill i dagsläget inte avfärda kommande lagar som ska bli tvingande för alla medlemsländer.

— Det är alldeles för tidigt att säga. Vi är bara i början av förhandlingarna och vi måste först höra hur andra länder ser på frågan, säger Johansson.

Så sent som igår rapporterades det att Sverige övertar 800 asylärenden från Ungern. Detta trots att dessa asylsökande främlingar enligt EU:s Dublinförordning ska få sina asylskäl prövade i det första land de registrerades i. Men då Ungerns motvilja gjort att det hela dragit ut på tiden, väljer man på Migrationsverket att istället rätta sig efter den tidsgräns om sex månader inom vilken asylsökande invandrare ska ha fått sina skäl prövade.

Man menar från Migrationsverkets håll att dessa 800 bara är de första och att man har för avsikt att samtliga ska tas om hand av Sverige. 1 juni befann sig 1500 asylsökande främlingar i Sverige som egentligen skulle överföras till Ungern.

— Så småningom, när tidsfristerna i förordningen löper ut, så kommer samtliga här att få sin sak prövad i Sverige, säger Martin Lindén som är enhetschef på Migrationsverkets Dublinenhet.

Det återstår att se hur de nya gemensamma migrationsreglerna kommer utformas. Ett förslag som kommer tas upp är bindande förordningar gällande tidsbegränsade uppehållstillstånd, vilket faktiskt skulle vara en skärpning jämfört med Sveriges mycket generösa så kallade flyktingpolitik. I övrigt kommer EU med största sannolikhet göra allt för att fortsätta tvinga på hela Europa sin folkutbytespolitik.

Källor:
Regeringen för tvingande EU-gemensamma asylregler
Ungerska asylärenden prövas i Sverige


  • Publicerad:
    2016-10-08 12:00