UNGERN. Borgmästaren i den ungerska byn Asotthalom har som första europeiska politiker inbjudit européer på flykt från det mångkulturella samhället att söka skydd i Ungern.

Borgmästare Laszlo Toroczkai, när han personligen patrullerar Ungerns gräns mot Serbien i närheten av Assotthalomm.

Laszlo Toroczkai, som är borgmästare i den ungerska byn Assotthalomm, har gått ut och öppet bjudit in alla européer som vill fly undan det mångkulturella samhället att komma och slå sig ned i Ungern.

— Vi välkomnar framförallt människor från Västeuropa, såna som inte vill leva i ett mångkulturellt samhälle, säger Toroczkai och fortsätter:

— Vi vill inte locka muslimer till byn.

Toroczkai blir därmed den förste europeiska politikern som bjuder in andra européer till sitt land för att söka skydd från de enorma problem som den massiva främlingsinvasionen till Europa har orsakat.

Byn Asotthalom och dess borgmästare gjorde sig kända redan under förra hösten när Toroczkai beslutade sig för att förbjuda alla yttringar av och propagerande för islam och homosexualitet.

— Jag vill vara ett exempel för andra lokala myndigheter om hur man skyddar sig själv från invandring och andra subversiva planer, förklarade Toroczkai i samband med beslutet.

Toroczkai var även pådrivande i Ungerns beslut att bygga en mur mot Serbien för att befästa sina gränser och hindra främlingsinvasionen.

Källa:
Hungarian Town Wants Europeans


  • Publicerad:
    2017-02-12 16:15