SEPARATISM. Den svarte nationalisten Malcolm X uppges nu ha mött KKK 1961 för att dryfta en vapenvila mellan NOI och KKK, ett samarbete i separationsfrågan samt en svart stat.

Nordfront har tidigare skrivit om den svarte nationalisten och ledaren för Nation of Islam (NOI) Malcolm X.

Nu påstås i en nyutgiven bok att han i hemlighet träffade representanter för den vita separatistorganisationen Ku Klux Klan (KKK) för överläggningar 1961.

Vid mötet ska ett vapenstillestånd mellan organisationerna KKK och NOI ha diskuterats.

Vidare ska man ha förhandlat om ett samarbete i separationsfrågan samt dryftat hur den vita organisationen kan bidra till att en separat stat för svarta amerikaner bildas.

Enligt The Times finns en noggrann redogörelse för ett sådant möte i den nya boken The Dead Are Arising: The Life of Malcolm X.

I boken hävdas att den svarte ledaren hade ett hemligt möte med klanmedlemmar, där huvudtemat var de två organisationernas delade motstånd mot raslig integration.

En detaljerad beskrivning av denna sammankomst ska finnas i en ej tidigare publicerad intervju med Jeremiah Shabazz, den minister i Nation of Islam som var värd för mötet i sitt hem.

Trots att de i raskampen verkade på varsin sin sida, uppges KKK ha bjudit in Nation of Islam att göra gemensam sak med dem separationsfrågan, då båda organisationerna starkt motsatte sig den ”desegregation” av skolorna som Högsta Domstolen hade stipulerat i domen till Brown v. Board of Education 1954.

I samma intervju görs även gällande att klanen på mötet presenterade ett förslag om en allians mellan de två organisationerna med syftet att undanröja Martin Luther King Jr, som ledde motståndet mot raslig segregation.

Malcolm X vände sig starkt mot Kings doktrin om icke-våld och fredlig samexistens och förespråkade istället raslig segregering.

Separationsaktivisten Malcolm X hade gått med i Nation of Islam medan han avtjänade ett fängelsestraff i Massachusetts och ska efter sin frigivning ha sänts till Shabazzs hem av organisationen, för att där samtala med klanens representanter på ett möte, som hade godkänts av ledaren för Nation of Islam Elijah Muhammad


  • Publicerad:
    2020-10-16 21:15