JUDISK IMPERIALISM Den president, som förödmjukar en överbefälhavare med såväl maktambitioner som en egen armé, kan enligt en rad kommentatorer behöva hjälp från en bundsförvant.

Hon är den neokonservativa ministern som förärats epitetet ”den största krigshetsaren” och hålls för att vara den amerikanska politiker som med allra störst emfas förespråkar USA:s inblandning i andra länders angelägenheter världen runt.

Vad Ukraina beträffar, så diskuterade hon sig som biträdande utrikesminister 2014 i ett läckt samtal med USA:s dåvarande Ukraina- ambassadör fram till vilken marionett, som utifrån amerikanska intressen var mest lämpad att ersätta landets valde president – vilken USA (på Nulands initiativ) sett till att störta.

För att återgå till innevarande år, närmare bestämt till sista dagen av dess första månad:

Samma dag som USA:s vice utrikesminister judinnan Victoria Nuland uttalade det skarpaste avståndstagandet som hörts från Vita huset angående ett föreslaget amerikanskt militärt tillbakadragande från Syrien, begav hon sig iväg på ett mer eller mindre mörkat blixtbesök i Kiev, Ukraina. På hemsidan U.S. Department of State kunde man efter några dagar läsa:

Tillförordnad vice utrikesminister Victoria Nuland reste till Kiev, Ukraina den 31 januari. Där träffade hon höga ukrainska regeringstjänstemän för att bekräfta USA:s varaktiga stöd till Ukrainas demokrati, suveränitet och territoriella integritet under Putins brutala krig ...

Beslut om besöket fattades uppenbarligen i all hast och i medier var rapporteringen kring det sparsam. Det uppges än idag heller inte finnas några bilder från Kiev på Nuland och Zelenskyj tillsammans. En debatt om syftet med den vice utrikesministerns blixtvisit har blossat upp i efterhand.

Asia Today är en av många medier som beskriver Nulands uppenbara avsikt med sin utryckning i termer av ”nedkylning” av den då snart avsatte och därav upphettade överbefälhavaren Valerij Zaluzjnyj och därmed ett avstyrande av en hotande statskupp mot landets judiske president, vilket enligt tidningen i Biden-administrationens ögon skulle riskera orsaka att kriget avslutas vid en för dem oönskad tidpunkt innan det amerikanska presidentvalet.

Administrationen vill enligt VPK NEWS till varje pris att den väpnade konflikten i Ukraina ska fortsätta åtminstone fram till det amerikanska presidentvalet – det vill säga till november. Det finns, argumenterar man, dock stora risker att västvärlden inte kommer att kunna skjuta upp det så länge – speciellt om Ryssland inleder en riktigt storskalig offensiv.

En pakt

Den politiske analytikern Alexander Mercouris beskriver i podden The Duran ett utvecklat politiskt samarbete mellan den enligt honom kraftigt politiserade överbefälhavaren Zaluzjnyj och landets judiske ex-president Pjotr Porosjenko. Detta samarbete ska, menar Mercouris, ses i ljuset av Zaluzjnyjs dokumenterade betydligt större intresse för politik än för militär strategi, samt hans ambitioner att inom den reguljära ukrainska arméns ramar bygga upp en av honom själv ytterst hårt kontrollerad egen slags armé. När en sålunda beskaffad överbefälhavare, som ingått i den sortens pakt, och som i praktiken redan förfogar över egen trupp, utsätts för en så pass kränkande behandling av sin president som att bli avsatt – då är en statskupp högst sannolik, resonerar Mercouris.

Huruvida Zaluzjnyj haft eller har ambitioner på att störta Ukrainas judiske president, samt i vilken mån Nuland i så fall fått honom på andra tankar, får i dagsläget anses obekräftat.