KULTURREVOLUTIONEN. Statyer över framstående sydstatare har tagits bort från Kapitolium i Washington DC. Underhusets talman gav order om verkställande av ett beslut som inte vunnit laga kraft.

Bland annat en staty av sydstatsgeneralen Robert E. Lee, som skänktes till Kapitolium för mer än hundra år, sedan forslades bort i tysthet under största hemlighet om natten efter ett beslut som inte vunnit laga kraft. Skärmbild: Youtube.

När det gäller försöken att utplåna västerländskt kulturarv genom att rasera statyer över framstående vita förfäder behöver BLM-aktivister och vänsterhuliganer inte längre smutsa ner sina händer. Beslut om bortforslande tas på högsta politiska nivå och det går fort mellan dekret och aktion.

Representanthuset beslutade att statyer av sydstatshjältar skulle tas bort

I torsdags beslutade USA:s representanthus att samtliga statyer över individer som slogs på sydstaternas sida i det amerikanska inbördeskriget ska tas bort från Kapitolium, parlamentsbyggnaden i huvudstaden Washington DC.

Även ”statyer föreställande förespråkare av slaveri samt segregation” ska tas bort deklarerade man.

Formellt kan detta beslut emellertid nå laga kraft först efter att ha röstats igenom i senaten, där republikaner – i motsats till hur maktfördelningen ser ut i underhuset – är i majoritet.

Efter detta måste beslutet även godkännas av president Donald Trump, som tidigare avvisat förslag på att sydstatsstatyer ska rivas.

Statyerna avlägsnades på order från talmannen innan beslutet vunnit laga kraft

Detta hindrade dock inte underhusets talman, demokraten Eileen Filler-Corn att på fredagen beordra bortforslandet från Kapitolium av statyer som uppfyller ovan nämnda kriterier. Redan följande natt genomfördes demoleringen i det tysta.

I en kungörelse via e-post förklarar Filler-Corn:

Virginia har något att berätta, något som går långt bortom att glorifiera konfederationen och dess deltagare.

I meddelandet fördömer Filler-Corn vidare konfederationens ideologi som baserad på ”slaveriets bevarande”. Hon fortsätter:

Det är dags nu att erbjuda en kontext där vårt Kapitolium kan berätta landets hela historia på ett sanningsenligt sätt.

Hon utropade slutligen bildandet av en arbetsgrupp som ska lägga fram förslag på nya minnesmärken för Kapitolium, som en gång designades av Thomas Jefferson.

Bortforsling om natten i största hemlighet

Bortforslandet skedde i mörker och i största hemlighet – och i det närmaste helt ljudlöst. Området runt statyerna hade evakuerats. Statyerna lindades in i tjocka lager av bubbelplast och slets sedan loss en efter en med hjälp av stora kranar.

De statyer som avlägsnades är just de som allra mest varit mål för huliganers protester under BLM-demonstrationerna – de över sydstatsgeneralen Robert E. Lee och sju av hans kollegor.

Aktionen applåderas av etablissemanget

Washington Post kommenterar med illa dold uppskattning att Filler-Corn valde tillfället för aktionen med omsorg. Hon slog till medan allas uppmärksamhet var riktad mot rättstvisten angående guvernören Ralph Northams avsikt att ta bort en staty över Lee på Monument Avenue.

Filler-Corn använde samma taktik som Richmonds borgmästare Levar Stoney ska ha gjort sig känd för, nämligen att bara agera utan förvarning. Man påpekar även att aktionen naturligtvis var välplanerad samt att många fler än bara Filler-Corn verkade för den.

Med beaktande av Filler-Corns olagliga agerande tycks protesterna mot hennes agerande hittills ha varit tämligen lama.

Ledamoten Todd Gilbert, som tidigare talat för dessa statyers stora betydelse som historiska dokument, förklarar sig endast vara ”perplex” över Filler-Corns tilltag.

Ledamoten Lamont Bagby däremot, ledaren för Black Caucus, säger sig däremot i ett e-postmeddelande ”applådera” aktionen. Han fortsätter:

Generationer av virginiabor, amerikaner och besökare från hela världen har alldeles för länge hälsats av dessa vördnadsbjudande symboler för förräderi och vit överhöghet.


  • Publicerad:
    2020-07-25 19:35