EUROPA. Just nu pågår den största militärövningen på 25 år som gäller förflyttning från USA till Europa. Den leds av USA och 37 000 personer deltar i övningen som äger rum alldeles i närheten av ryska gränsen.

37 000 personer deltar just nu i Exercise Defender Europe 20, en militärövning ledd av USA i Europa. Skärmbild: Youtube.

37 000 personer deltar nu i en omfattande militär övning i Europa ledd av USA. Det är den största militärövningen på 25 år som gäller förflyttning av krigsmateriel och personal från USA till Europa.

Övningen Exercise Defender Europe 20 involverar bland annat att 20 000 militärfordon och krigsmaterialenheter flyttas till Kontinentaleuropa. Andra länder som deltar är bland andra Georgien, Belgien, Finland och England.

— Det övergripande målet med övningen är att visa USA:s förmåga att snabbt lyfta och förflytta en militär styrka i divisionsstorlek över långa sträckor, säger de Nato-allierade styrkornas general Tod D. Wolters.

Fokus för den mycket offensiva militärövningen är att öva snabba förflyttningar över Atlanten och snabba utplaceringar av storskaliga styrkor från USA i Europa. Sammanlagt åtta europeiska länder kommer att involveras i övningen.

Övningen riktas i praktiken mot Ryssland, som anser att den utgör en provokation alldeles i närheten av den ryska gränsen.

Källa:
Exercise Defender Europe 20: En USA-dominerad militärövning i Europa


  • Publicerad:
    2020-02-10 20:30