GEOPOLITIK. För första gången någonsin deltar Israel öppet i krigsövningar under Natos flagga i Europa.

Israel tillhör inte formellt Nato men deltar nu under Natos flagga i övningar som hålls i Europas östra delar, Litauen, Lettland, Polen och Tyskland. Israeliska soldater deltar i två av tre samtidiga Natoövningar som påbörjades under måndagen den 4 juni. Övningarna kallas för Swift Response och Saber Strike.

I Swift Response är ett av de viktiga momenten att öva på att snabbt slå ned väpnade uppror. Övningen ”simulerar bekämpning av militära uppror i Europa”, meddelar talesmän för de israeliska försvarsstyrkorna (IDF).

”Detta är första gången som IDF deltar i en USA-Europeisk militärövning utomlands”, skriver man vidare.

Tio länder deltar i Swift Response, och Israels trupper kommer att träna vid sidan om USA:s 173:e luftburna brigad och Texas National Guard. Enligt Pentagon innehåller övningarna bland annat ”snabb svarsinfiltration”, flygattacksoperationer och evakuering av icke stridande.

Övningen Saber Strike berör 18 000 soldater från sammanlagt 19 länder med trupper på polsk och baltisk mark. Även här deltar alltså Israeliska styrkor.

Den tredje Natoövningen kallas BALTOPS och berör 22 länder. I övningen använder 60 flygplan och 42 skepp, varav 37 krigsfartyg. Fartygen utgår från Litauens hamn i Klaipeda.

Alla tre pågående Natoövningar genomförs nära den ryska gränsen. Den ryska regeringen har upprepade gånger sagt att Natos upprustning och mobilisering ”vid Rysslands tröskel” underminerar stabiliteten och säkerheten på den Europeiska kontinenten.

Den ryska presidentens talesman Dmitry Peskov säger att Ryssland noga observerar krigsövningarna och vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa Rysslands egen säkerhet under dessa övningar. Men Nato uppger dock att Saber Strike-övningen inte utgör en provokation mot Ryssland. Jerusalem Post skriver ändå att ”med Rysslands tydligt ökande manövrer i regionen, ökar Natos strategiska intressen i den östra Medelhavsregionen”.

Terrorstaten Israel har varit en aktiv Nato-partner sedan 1990-talet och landets samarbeten med Nato har intensifierats under senare år, i synnerhet inom ramen för att bekämpa terrorhot. Israel öppnade år 2016 formella diplomatiska förbindelser med Natohögkvarteret i Bryssel, vilket ledde till flera överenskommelser om samarbete. Sedan slutet av 2017 har flera Natoskepp från bland annat Storbritannien och Spanien anlagt i den israeliska hamnstaden Haifa för att genomföra gemensamma övningar.

Kungörandet att Israel ska delta i dessa krigsövningar kommer kort efter det att Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg sade till den tyska tidningen Der Spiegel att Nato inte per automatik skulle försvara den judiska staten om Iran anföll. Detta eftersom att Israel inte formellt tillhör Nato utan bara har partnerskapsavtal, skriver Jerusalem Post, men utvecklar inte innebörden av det.

Källor:
Israel joins NATO drill in Europe for the first time
Israel participating in two large scale military drills in Europe
IDF:s Twitter


  • Publicerad:
    2018-06-04 19:15