SIONISM. USA:s krypande och servila inställning till den judiska terrorstaten Israel är vida känd. Men Storbritannien blir allt tydligare som sionistisk förkämpe, sida vid sida med USA och Israel.

Benjamin Netanyahu och Theresa May träffades 6 juni på Downing Street 10 i London där de möttes av ett stort uppbåd pressfotografer och ljudet av massiva protester från Londonbor.

Storbritannien har ett alldeles särskilt förhållande med Israel som sällan uppmärksammas i de stora nyhetsbolagens media, men som efter Israels massakrer mot palestinier i år inte går att missa. Storbritannien har i praktiken försvarat våldet mot Palestina, och inte på någon plats fördömt Israel för dess terrorhandlingar. Det skriver den brittiske historikern och utrikespolitiske författaren Mark Curtis.

Kommentarerna från Storbritanniens regering har begränsats till uttalanden som att de ”ber Israel att vara återhållsamma” i sina handlingar, samtidigt som man alltid hävdar att ”Israel besitter rätten att säkra sin existens” samtidigt som de anklagar Hamas för våldet, även när det utförs av Israel.

Premiärministern i Storbritannien, Theresa May, nämnde inte ens saken när hon den 10 maj talade med Israels premiärminister Benjamin Netanyahu, trots att vid det laget hade 40 palestinier redan hade mördats, ett dödstal som nu uppgår till minst 135 personer, med tusentals skottskadade personer varva många med allvarliga handikapp för livet. Samtidigt vägrar regeringen att ens se över exporten av vapen till Israel, en fråga som tagits upp i brittiska kabinettet endast en gång.

Storbritannien stöder Israel med särskilda överenskommelser inom minst nio handelsområden. Några av dem är vapen till armén, flygvapnet, kärnteknik, flottan, underrättelsetjänst och handel.

Theresa May säger att ”Israel är en av världens stora succéberättelser” och en ”ledstjärna för tolerans”. Och vice försvarsminister Gavin Williamson, anser att Israel är ett ”ledljus för andra stater” och vars relation till Storbritannien bekräftas av en gemensam känsla för viktiga värden: rättvisa, medkänsla och tolerans”.

Dessa stora ord kan översättas till Storbritanniens ständiga stöd internationellt för vadhelst Israel företar sig, skriver Curtis. Nyligen avstod Storbritannien från att i FN rösta för att påbörja en undersökning av Israels mördande i Gaza eftersom undersökningen inte syftade till att även undersöka Hamas. Istället ger Storbritannien sitt stöd åt att Israel genomför sin egen undersökning.

År 2017 vägrade utrikesdepartementet att underteckna ett gemensamt uttalade vid fredskonferensen i Paris om Palestina. Storbritannien anklagade konferensen för att den ”hölls mot Israels vilja”.

Vidare har Storbritannien godkänt vapenförsäljning till Israel till ett värde av 445 miljoner dollar sedan kriget mot Gaza-palestinierna 2014. Det råder ingen tveksamhet om att en del av detta brittiska krigsmateriel har använts i anfallen mot palestinier i de ockuperade områdena. Brittiska drönarkomponenter exporteras, och Israel använder drönare för spionverksamhet och i väpnade attacker, inte minst mot Syrien. Även komponenter till strids- och attackflygplan exporteras, och Israel har upprepade gånger anfallit Gazaområdet och Syrien med sina attackflygplan, med de eftersökta konsekvenserna av dödade människor och förstörd infrastruktur som följd. Brittiska regeringen erkänner också att den inte har gjort en bedömning av vilka konsekvenser deras vapenexport till Israel har haft för Israels offer. Rent faktiskt innebär det att Storbritannien deltar i attackerna. Knappt ens passivt.

Denna policy följer på att man har fått kännedom att Israel förespråkar ett ”ökat mönster” av att medvetet skjuta ihjäl palestinska barn, och att palestinier generellt dödas allt mer, med bibehållen straffrihet för Israel. Nästan 5 000 palestinier, varav en tredjedel har varit under 18 år, som inte på något sätt ägnat sig åt stridigheter mot ockupationsmakten, har mördats av israelisk militär sedan år 2000.

I maj 2018 blev Israel det första landet som utförde ett flyganfall med den nya generationens F-35 flygplan, då man slog mot Syrien. Produktionen av flygplanet leds från USA, men brittisk industri bygger 15 procent av varje F-35. Företag som är involverade är BAE och Rolls Royce. Det råder strikta regler kring användandet av F-35 men som enda land har Israel tillstånd att modifiera planet själva, både bestyckning och elektronik, för att få skräddarsydda lösningar mot sina fiender.

Israel talar aldrig om sina kärnvapen men antas ha mellan 80 och hundra kärnvapenstridsspetsar, varav några finns ombord på israeliska ubåtar. Storbritannien skickar ubåtsprodukter till Israel. Enligt general David Salamah opererar israeliska u-båtar regelbundet ”djupt in i fiendeterritorier”. Faktum är att Storbritannien har skickat kärnvapenmaterial inklusive plutonium och uran sedan 1950-talet, i hundratals försäljningstransaktioner.

Beträffande Iran agerar Storbritannien tvärt om. Utrikesminister Boris Johnson säger att Storbritanniens ”orubbliga inställning är att ett kärnvapenbestyckat Iran aldrig kommer att accepteras” och vidmakthåller följaktligen sanktionerna gentemot Iran, Israels utpekade fiende. Samtidigt vägrar Storbritanniens regering anta några som helst sanktioner mot kärnvapenstaten Israel. Man har nyligen till och med förbjudit lokala myndigheters och universitets köpbojkotter av israeliska varor. Trots att Storbritannien skrev under ett FN-resolution 1995 om att etablera en kärnvapenfri zon i Mellanöstern, har man aldrig krävt av Israel att denna resolution ska efterlevas.

Under de senaste veckorna har Israel för första gången deltagit i gemensamma Natoövningar i Europa. Denna övning har följt på två övningar som de brittiska och israeliska flottorna har genomfört tillsammans, både 2016 och 2017. Genom Israels blockad begränsas palestiniernas rättigheter att bedriva fiske. Ibland skjuter israeliska soldater mot lokala fiskare.

Relationerna mellan underrättelsetjänsterna MI6 och Mossad är inte särskilt kända, men enligt journalisten Duncan Gardham på The Telegraph samarbetar de alltmer, och Robert Hannigan som är chef för brittiska spioncentret GCHQ har i ett brev skrivit att de har ett ”starkt partnerskap med våra israeliska motsvarigheter inom signalspaning” och att ”vi bygger på ett förträffligt cyberförhållande med en lång rad israeliska organisationer”.

Curtis ser två skäl till att Storbritannien är så Israelvänligt. Det ena skälet är lite lamt uttryckt den kommersiella delen som rör lukrativ vapenexport. Men främst beror det på att Storbritanniens politik gentemot Israel till stor del bestäms av Washington. Men brittisk politik går bortom Washingtons krav. Gavin Williamson har sagt att Storbritanniens och Israels förhållande utgör grundstenen i så mycket av det vi gör i Mellanöstern”. Förre sekreteraren för internationell utveckling, den neokonservativa Priti Patel sade att Israel är en viktig strategisk partner för Storbritannien.” Patel tvingades avgå när det upptäcktes att hon hade gått bakom ryggen på sin regering med hemliga möten i Israel, bland annat med dess premiärminister Benjamin Netanyahu. Patel ville till och med ge extra ”bistånd” till israeliska armén.

Israel har med stöd av Storbritannien utfört över 100 hemliga flygattacker mot Syrien, Iranska mål och Hezbollah. Israels ses som en allierad mot Syrien och Iran, Israels och Storbritanniens två huvudfiender i regionen. I allt högre grad anser Storbritannien Israel vara en strategisk tillgång, särskilt sedan den gamla arabisk-judiska konflikten med Saudiarabien har försvunnit. Detta innebär att Storbritannien samtidigt nu mer direkt kan stödja både Israel och de arabiska staterna. Palestinierna är, med Curtis’ ord, det överflödiga icke-folk som kan undvaras i detta allt mer fördjupade förhållande. Därför kommer troligen Storbritanniens sionistiska politik att bli allt starkare och allt mer mer likt USA:s.

Källor:
The raw truth about the UK’s special relationship with Israel
Prime Minister Theresa May CFI Annual Business Lunch full speech
Defence Secretary Gavin Williamson hails Israel’s “remarkable” achievements on 70th anniversary
Dubai Hamas assassination: the sticky relationship


  • Publicerad:
    2018-06-16 14:50