UTRIKES. Under den 24 och 25 april håller ett flertal amerikanska myndigheter en övning som simulerar ett kärnvapenangrepp mot New York. Övningen väcker oro på vissa håll då övningar tidigare sammanfallit med angrepp.

Man med gasmask – Gotham Shield.

I syfte att förbereda myndigheter inför storskaliga terrorattacker genomförs den 24 och 25 april övningen Gotham Shield. I övningen kommer ett scenario utspela sig där New York utsätts för ett kärnvapenangrepp.

Övningen kommer att involvera mängder av räddningspersonal och ett stort antal statister. MetLife Stadium ska användas som uppsamlingsplats för övningens deltagare. De myndigheter och organisationer som ska delta är:

– U.S. Department of Energy (DOE)
– U.S. Department of Defense (DOD)
– U.S. Domestic Nuclear Detection Office (DNDO)
– U.S. Federal Bureau of Investigation (FBI)
– U.S. Federal Emergency Management Agency (FEMA)
– U.S. Northern Command (NORTHCOM)
– State of New Jersey Office of Emergency Management
– State of New York Office of Emergency Management
– City of New York Office of Emergency Management

På olika håll på internet har oro uttryckts över att övningen kommer hållas. Bland annat pekar man på att övningar hölls samma dag som attackerna mot World Trade Center år 2001, dessutom med samma scenario, varför en viss rädsla finns över att något kan ske under dessa dagar.

Källor:
What IS ’Operation Gotham Shield’? 
Gotham Shield – Myndigheter i USA tränar kärnvapenattack i New York 24-25 april 2017
Operation Gotham Shield: U.S. Gov’t To ”Simulate Nuke Blast Over Manhattan”


  • Publicerad:
    2017-04-24 22:30