FOLKMORD En ny undersökning från Brookings visar att vita amerikaner nu är i minoritet i sitt land i åldersgruppen upp till 18 år. År 2045 kommer vita att vara helt i minoritet även om all invandring stoppas.

Det är tankesmedjan Brookings som släppt en rapport om den demografiska utvecklingen i USA. Den visar att vita numera är i minoritet bland personer under 18 år. I gruppen med personer födda mellan 1997 och 2012 ligger de vitas majoritet på endast 50,5 procent.

Brookings prognos är att vita i allmänhet blir en minoritet i landet år 2045, men har inte räknat med fortsatt massinvandring av icke-vita i prognosen varför de troligtvis sker betydligt tidigare.

Historiskt har vita dominerat USA, som grundades av européer efter den amerikanska revolutionen den 4 juli 1776. De så kallade grundlagsfäderna författade den amerikanska konstitutionen, som anses som en av mänsklighetens viktigaste politiska dokument.

Så sent som 1965 utgjorde vita fortfarande 85 procent av befolkningen i USA, men massinvandring och annan antivit politik har snabbt och effektivt lett till att andra grupper växt sig starka på de vitas bekostnad.