NORDISK KULTUR. Den stora utgrävningen av en stenåldersboplats i Ljungaviken utanför Sölvesborg är nu klar. Resultatet visar att bosättarna bodde i riktiga hus av timmer i stället för små hyddor, som man tidigare antagit.

En stor utgrävning av en boplats från jägarstenåldern i Ljungaviken utanför Sölvesborg är nu klar, skriver SVT. Undersökningen har genomförts inför att ett nytt bostadsområde ska byggas på platsen.

— Det här är en utgrävning av en cirka 8 400 år gammal boplats från jägarstenåldern, alltså innan det fanns hästar, kor och spannmål. Det här kommer förändra bilden av jägarstenåldern i hela norra Europa, säger Carl Persson, projektledare på Blekinge museum, till SVT.

— Jag har hållit på med det här i 25 år och jag har aldrig sett något liknande, och det har ingen annan heller. Orsaken till att vi hittade det här är att det är övertäckt av havet för ungefär 8 200 år sedan vilket har gjort att det bevarats ganska intakt, säger Persson till SVT.

Skyddades av gyttja efter att havet översvämmade platsen

För 8 200 år sedan översvämmades boplatsen av det stigande havet och sedan dess har lager av gyttja skyddat markytan. För att genomföra den arkeologiska undersökningen fick tonvis av gyttja och sand schaktas bort.

Den frilagda marken från stenåldern kunde därefter ses i öppen dager för första gången på 8 000 år. Stora mängder av flinta, eldstäder och rester av stora huskonstruktioner fanns över hela området.

Förändrar bilden av historien – människorna bodde i hus och inte i hyddor

Utgrävningen, som pågick under sex månader och kostade 14 miljoner kronor, har förändrat bilden av historien. Man har nämligen upptäckt att människorna på platsen bodde i förhållandevis stabila hus av timmer som klarade vintern.

— Så det är inte alls som vi har trott innan, att man har bott i små tältliknande hyddor. Man har bott i riktiga, stabila hus. Det är väl den mest överraskande upptäckten av alla, säger Carl Persson till SVT.

8 400 år gammal hund hittades

Man hittade rester av 51 stora huskonstruktioner på platsen och fann även kvarlevor av en hund som begravts av människor för mer än 8 400 år sedan. Hunden hade begravts med vad man tror är gravgåvor.

— Detta är ett av de äldsta gravfynden av hund i landet. Hunden är välbevarad och det faktum den ligger begravd mitt i stenåldersbebyggelsen är unikt, sade osteologen Ola Magnell på Arkeologerna i Lund i ett pressmeddelande från Blekinge Museum.

— Ett fynd som detta gör att man känner sig ännu närmare människorna som bodde här. En begravd hund visar på något sätt hur lika varandra vi är över årtusendena – samma känslor av förlust och saknad, sade Carl Persson i pressmeddelandet från Blekinge Museum.

Komplexa samhällen i Norden tidigare än man trott

Nordfront har tidigare uppmärksammat hur undersökningar utanför Sölvesborg i Blekinge visat att det fanns komplexa samhällen i Norden långt tidigare än vad man tidigare trott. Redan för 9 200 år sedan bodde det i området människor som kunde bevara och konservera stora mängder mat och därigenom leva som bofasta.


  • Publicerad:
    2020-10-12 14:40