Under dagen den 7 juni begav sig aktivister och medlemmar från Skåne i Näste 3 till Skurup för att utföra valarbete.

Skurups kommun är omtalad för att bebos av många kriminella och aggressiva rasfrämlingar som skrämmer upp invånarna i byn. Många känner sig mycket otrygga i den ”kulturberikade” småbyn och därför bestämde sig nationalsocialisterna för att visa att det finns ett motstånd som ska segra och återta Norden från globalisterna som finansierar folkmordet och otryggheten i hela landet.

Cirka 700 valflygblad delades ut till invånarna.

Vill du inte bli drabbad av mångkulturens negativa konsekvenser, se då till att göra din plikt och gå med i Nordiska motståndsrörelsen! Vi är det enda motståndet!


  • Publicerad:
    2018-06-09 21:00