Under lördagen var aktivister och medlemmar i Svedala kommun och delade ut valblad och valsedlar. Cirka 150 flygblad delades ut och 130 klistermärken sattes upp.

Framtiden tillhör oss nationalsocialister! Gör din plikt nordbo, och slut upp i leden du med.


  • Publicerad:
    2018-08-06 14:30