POLISBRISTEN. Trots att det råder stor brist på poliser lyckas man inte fylla alla platser på polisutbildningen vid Umeå universitet. Inför höstterminens start står var fjärde plats tom.

Trots den stora polisbristen är intresset för polisutbildningen ganska lågt och många utbildningsplatser står tomma. De senaste åren har polishögskolorna i landet dessutom haft stora avhopp.

I Stockholm och Växjö fylls utbildningsplatserna, men inte i Umeå som ligger i en region med stort behov av nya poliser. Varje termin är tanken att en ny kull med 225 utbildningsplatser ska börja, men i våras fyllde man inte ens hälften av platserna.

— Som det ser ut nu så har vi 60 platser tomma, det kan bli små ändringar men vi kommer inte att lyckas fylla alla, säger Lars-Erik Lauritz, rektor på polisutbildningen Umeå, och tillägger:

— Det handlar om regionala skillnader. Många vill studera vid hemorten.

Trots att begåvningskraven för att antas till polisutbildningen har sänkts är det många som faller på de olika testerna.

Samtidigt som polisskolor har svårt att fylla utbildningsplatserna är det allt fler utbildade poliser som väljer att lämna yrket. Missnöje med polisens stora omorganisation, låga löner och en allt tuffare arbetssituation i samhället sägs vara några av orsakerna.

Källa:
Var fjärde plats tom till höstens polisutbildning


  • Publicerad:
    2018-08-20 11:00