ISTANBUL. Världsarvet Hagia Sofia som varit museum sedan 1934 ska nu åter bli moské.

Turkiets president Recep Tayyip Erdogan har undertecknat ett beslut om att omvandla världsarvet Hagia Sophia till moské, skriver MSN News.

Hagia Sofia byggdes ursprungligen som en kristen kyrka år 537 men ändrades till moské efter att Konstantinopel förlorats till Ottomanerna år 1453.

Byggnaden blev 1934 museum efter ett beslut av Kemal Atatürk, som grundade det moderna Turkiet och som strävade efter att skapa en sekulär stat.

Nu har en turkisk domstol upphävt museistatusen – som förklarats ha varit olaglig – och Erdogan tillkännagett att den gamla bysantinska katedralen åter ska bli en moské.

Det finns redan mer än 3 000 moskéer i Istanbul och beslutet att omvandla Hagia Sofia till en moské har upprört många som ser det som en provokation och ett sätt för Erdogan att stärka sin makt som bygger på religiös konservatism.

Turkiska tjänstemän har uppgett att turister även i framtiden kommer att kunna besöka området och försäkrat att byggnadens kristna ikoner kommer att bevaras.

Historikern Zeynep Ahunbay, som har arbetat med bevarande av Hagia Sofia i 27 år, tvivlar på att det skulle vara möjligt:

— Med bilderna av Madonnan, Kristus mor, och andra helgon på väggarna – accepterar de att be i närvaro av dessa bilder? Byggnaden är ett världsarv och jag vill att den ska vara öppen för alla nationer och övertygelser och tillgänglig. Om det blir en moské finns det begränsningar.

Hagia Sofia hade under förra året 3,7 miljoner besökare.


  • Publicerad:
    2020-07-11 11:15