MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Lördagen den 16 juni genomfördes återigen en lyckad offentlig aktivitet i Kungälv. På grund av flytten av Göteborgs kex-fabriken lades särskilt fokus på detta faktum och problematiken kring multinationella företagsjättar. Här följer en rapport från dagen.

Som varje läsare av Nordfront bör känna till så kommer Nordiska motståndsrörelsen att ställa upp i höstens val. Inte bara till riksdagens kammare utan även i tre av landets kommuner. En av dessa är Kungälv, där riksrådsmedlemmen Fredrik Vejdeland ställer upp, följt av Peterfrån Radio Lifsferill som andranamn på listan.

Hittills i år har således Kungälv fått ett större fokus, vilket man redan nu kan se resultat utav. Tack vare idogt propagandaarbete så möts man av glada tillrop, ivriga frågor om hur organisationen inställning är i diverse sakfrågor och liknande. Så även lördagen den 16 juni.

Kamrater ur Näste 2 samlades strax innan middagstid, delade upp sig i två lag och begav sig sedan till centralortens två största mataffärer. Där ställde man upp fanbärare och började dela ut flygblad till förbipasserande. Med monsterföretaget Orkla Foods i åtanke och deras nyligen fastslagna flytt av anrika Göteborgs kex till Baltikum, så delade man idag dels flygblad med ett mer allmängiltigt antiglobalistiskt budskap, dels ett särskilt avsett för Kungälv och fallet Göteborgs kex som går att se nedan.

Det märktes tämligen omgående att kexfabrikens flytt till Lettland var en het potatis. Så gott som alla tycktes ha diskuterat frågan vid valfritt bord och i allsköns sällskap och de allra flesta var rörande överens om att en sådan flytt är helt förkastlig. Således möttes Nordiska motståndsrörelsens uppmuntran till bojkott av Orklas produkter mycket väl – ingen tänker köpa deras Riga-kex efter detta svek!

Det fanns dock en och annan vars hjärna gratinerats fullständigt i politisk korrekthet och dessa försökte desperat att undvika att tala om hur ett ansiktslöst och multinationellt företag nu i en handvändning gjort över 300 kungälvsbor arbetslösa. Dessa försökte istället tala om redan skärskådade bluffar såsom ”Förintelsen”. ”Surt”, sa räven och de förintelsetroende!

Den ena gruppen skulle dock komma att möta patrull som var både ”autonomt” och ”militant”. En meningsmotståndare försökte ta fler flygblad än det han tilldelats, vilket föranledde att han tillrättavisades med bestämdhet och sedan i stor hast flydde in i en närliggande butik. Han kom sedan att förbli inne i affären åtminstone tills dess att aktiviteten var över. Inte länge efter denna tillrättavisning anlände inte mindre än två piketbussar och en radiobil från ”Resursbristen AB”, alltså polismyndigheten.

Strax därefter kom en mycket aggressiv man. Till en början antogs han enbart ha problem med att fickparkera, men det visade sig vara ett taffligt försök att köra på en av motståndsmännen. När detta tama tilltag var avverkat gav han sig till att hota en av Motståndsrörelsens kvinnor medelst sparkar och att hoppa jämfota på hennes huvud. När han ombads att infria sina tomma hot fördes han istället undan av två poliser.

För övrigt talade de förbipasserande om hur man kan förebygga att globalistföretag gör nordbor arbetslösa för att vinstmaximering, hur Kungälv drabbats av ”flyktingkrisen” och hur det ska gå för Nordiska motståndsrörelsen i Almedalen. Flertalet hade redan tagit del av flygbladen och delgav då istället att de tänker rösta på Nordiska motståndsrörelsen i valet.

Överlag var det alltså en lyckad dag med många utdelade flygblad, mycket diskussioner och ett gott bemötande – för att inte glömma kontantdonationer! Kungälv säger sig vara redo för nationalsocialism och vi är villiga att hålla med. Mycket valarbete kvarstår dock, så om du som läser detta är minsta tveksam så kommer det att finnas gott om tid att undanröja sådan tvivel! Är du intresserad av ytterligare kontakt med Nordiska motståndsrörelsen, och kanske rent av vill ta del i kampen? Ansök om medlemskap redan idag!


  • Publicerad:
    2018-06-19 22:48