Under den senaste veckan har aktivisterna från västra Skåne varit aktiva med flygbladsutdelningar i tre olika kommuner.
Totalt sett har det delats ut ungefär 700 blad i Åstorp, Höganäs och Helsingborg. Inga problem uppstod vid någon av utdelningarna och fler aktiviteter i regionen väntar framöver!


  • Publicerad:
    2012-02-23 22:47