INRIKES. Den före detta Fi-ledaren Victoria Kawesa döms för upphovsrättsbrott efter att hon stulit en doktorands forskningsmaterial och använt det som sitt eget i ett tal. Kawesa har tidigare skyllt åtalet på att hon som svart kvinna ”döms hårdare än vita”.

Före detta Fi-ledaren Victoria Kawesa döms för upphovsrättsbrott.

Nordfront har tidigare rapporterat om den före detta Fi-ledaren Victoria Kawesa som stått åtalad för brott mot upphovsrättslagen. Kawesa anmäldes och åtalades misstänkt för att ha stulit doktoranden Therese Svenssons forskningsmaterial och använt det som sitt eget i ett tal hon höll vid den nationella konferensen för ”genusforskning” vid Linköpings universitet år 2016.

Kawesa har hela tiden nekat till anklagelserna och menat att det endast handlat om sju meningar hon plagierat och som haft en felaktig källhänvisning. Vidare har Kawesa hävdat att åtalet grundat sig i ”rasism” då hon anser att svarta kvinnor, som hon själv, döms hårdare än vita.

— Som svart kvinna i offentligheten är man oerhört utsatt. Man döms extremt mycket hårdare för sina misstag både för att man är kvinna och för att man är svart, sa Kawesa efter att åtalet offentliggjordes.

Under fredagen kom domen från Patent- och marknadsdomstolen i Stockholms tingsrätt som meddelar att Kawesa döms för brott mot upphovsrättslagen. Kawesa döms till 15 000 kronor i böter och hon ska även betala 6 000 kronor i skadestånd till Therese Svensson som ersättning för utnyttjandet av forskningsmaterialet samt den skada som plagiatet medfört.

I domen står bland annat följande:

Therese Svensson har enligt domstolen satt sin personliga prägel på texterna i sin uppsats genom analytiska och reflekterande formuleringar. Uppsatsen som helhet är alltså ett uttryck för Therese Svenssons egen intellektuella skapelse och har därmed upphovsrättsligt skydd som ett litterärt verk. Även de i målet aktuella utdragen ur uppsatsen innehåller enligt domstolen analytiska och reflekterande element som bidrar till originaliteten av verket på ett sätt som medför att även utdragen omfattas av upphovsrättsligt. Therese Svenssons har alltså en ensamrätt som – med vissa undantag som saknar betydelse i detta fall – innebär att ingen annan får framställa exemplar av dessa texter eller tillgängliggöra dem för allmänheten utan Therese Svenssons samtycke.
I den mån en exemplarframställning eller ett tillgängliggörande sker, finns dessutom en skyldighet att ange Therese Svensson som upphovsman.

Vidare står det:

Sammantaget medför detta att Viktoria Kawesa i objektiv mening har begått intrång i Therese Svenssons upphovsrätt genom att olovligen framställa ett exemplar av delar av Therese Svenssons uppsats och genom att olovligen framföra delar av uppsatsen offentligt, i enlighet med vad åklagaren påstått. Av utredningen framgår vidare att Victoria Kawesa varken vid exemplarfram-ställningen eller vid det offentliga framgörandet har angivit Therese Svensson som upphovsman, trots att det är god sed att göra detta. Victoria Kawesa har därigenom i objektiv mening även begått intrång i Therese Svenssons ideella rätt till verket.

Kawesas advokat Daniel Svensson kommenterar dombeslutet på följande sätt:

— Jag har läst domslutet och kan konstatera att tingsrätten dömer henne för oaktsamhet, inte för uppsåtligt brott. Man kan ju ha sina egna uppfattningar kring det där men jag ska överlägga med Victoria hur vi gör med anledningen av domslutet.

Victoria Kawesa avgick som partiledare för Feministiskt iniativ strax innan åtalet väcktes mot henne.

Källa:
Förra Fi-ledaren döms för upphovsrättsbrott


  • Publicerad:
    2017-12-22 19:45