USA Identifikation duger inte som kriterium för etnisk tillhörighet blev läxan för den politiskt korrekta vita akademikern som försökte skynda på sin karriär och stärka sin ekonomi.

Nya Dagbladet fäster i en artikel uppmärksamhet på en forskare vid ett amerikanskt prestige-universitet som hamnat i blåsväder. Elizabeth Hoover, i dagsläget docent i antropologi vid University of California, Berkeley (UCB) påbörjade sin akademiska karriär relativt sent i livet. Sin första lektion vid UCB levererade hon för tre år sedan.

Hoover, som är vit, har under sin tid vid UCB presenterat sig som tillhörande den amerikanska ursprungsbefolkningen, ett faktum som givet henne ekonomiska fördelar och underlättat hennes akademiska karriär, men vars korrekthet tidigt började ifrågasättas av elever med den etniska bakgrund som deras lärare falskeligen gjort anspråk på. Trycket på Hoover från studenter tillika indianska aktivister har under åren intensifierats till en punkt där

  • hon nu gjort offentlig avbön
  • hennes studenter kräver hennes avgång
  • hon hudflängs i politiskt korrekta medier

I ett självutlämnande bekännelsebrev skriver hon:

Jag är en vit person som felaktigt identifierat mig som ursprungsbefolkning under hela mitt liv, baserat på ofullständig information.

Domen över henne är nu hård i amerikanska medier.

"Baserar sig på identifikation"

När det kommer till etniska frågor har Hoover sedan länge och fram till helt nyligen i såväl forskarsammanhang som i medier åtnjutit en status som rättroende auktoritet och aktivist – ett erkännande som hennes påstådda bakgrund uppenbarligen haft stor betydelse för. Under sin tid vid UCB har hon konsekvent påstått sig vara härstammande från stammarna mohawk och mi’kmaq, men tillfrågad om belägg härför, har hon tvingats erkänna att hon aldrig bedrivit någon form av släktforskning, utan att den tillhörighet hon förfäktar enkom baserar sig på identifikation.

Faktum är att under hela Hoovers karriär vid UCB så har hyllningar av hennes politiskt korrekta forskning och anklagelser om en ihopljugen bakgrund löpt parallellt. Ett år efter hennes debut som lärare återfanns hon i en förteckning publicerad av indianska aktivister över kända personer, som för personlig vinnings skull falskeligen gör anspråk på ett indianskt påbrå.

Hoovers nyligen gjorda avbön har givit dessa aktivister ytterligare blodad tand. I ett upprop anklagar man henne för att ”genom att hävda en falsk identitet i bidrags- och jobbansökningar ha berövat inhemska forskare dessa möjligheter”. Och den anklagade ger dem rätt. I ett uttalande medger Hoover att hon fått ”akademiska stipendier, möjligheter och materiella fördelar som jag kanske inte hade fått om jag inte uppfattats som en infödd forskare”.

I ovan nämnda upprop krävs avslutningsvis att den vita forskaren erkänner den skada hon tillfogat ursprungsbefolkningen” samt att hon ”för all framtid upphör identifiera sig som en del av denna”.