KRÖNIKA / VECKANS FILM. Vad hände egentligen under 1900-talet? Varför befinner vi oss i dagens situation?

Boer-soldater under andra boerkriget.

Boer-soldater under andra boerkriget.

En del individer ur vår föräldrageneration var kulturmarxister och tyckte om att riva ner saker som vi idag saknar. Många av dessa tyckte även om att skapa ett onaturligt samhälle, som nu upplöses inifrån. Varför gjorde dessa individer detta mot oss och kommande generationer? Och varför har vår generation inte brutit utvecklingen?

Jo, det beror bland annat på att individer ur föregående generation, och även den nuvarande generationen, lurats till detta av massmedia, som ägdes, och fortfarande ägs, av främmande storkapital. Det har i sin tur skapat en situation i vilken Europa och USA förvandlats till två döda kadaver, med hyenor cirkulerande runt sig.

Varför bryter vi då inte utvecklingen? Varför möts nästa generation av samma öde? Jo, det beror på att för många är passiva, och att de inte förstår allvaret i det som håller på att hända. Men naturen kommer inte att låta det fortsätta för evigt.

Naturen utrotar hippies.

68-vänstern trodde sig göra gott, men lurades till att skapa en blodig mardröm.

Situationen har inte alltid varit så som den är nu: förr i tiden var den europeiska människans ande inte bruten, dess makt stark och teknologin spirade mot himmelen. Vad var det som skedde under 1900-talet som förändrade allt detta? Av vilka misstag kan vi nu lära oss?

Dr. William Pierce förklarar grovhugget bakomliggande orsaker. Även om filmen måhända är mycket illavarslande innebär det inte att hoppet är ute. Tvärtom. Låter vi utvecklingen fortsätta kommer Norden, Europa och Västvärlden bli till skådeplats för oerhörda grymheter. Och det är då som evolutionen verkligen kommer att ha sin gång.

Mot en aktiv livsstil
Pierce förklarar bland annat att några av orsakerna till den vita världens förfall blev att vi blev lata och oaktsamma, och att vi slogs mot varandra. I Sydafrika mördas numera vita människor i en rasande takt. Slumrande vita människor börjar nu över hela världen att vakna upp på bred front, och inse att en likartad situation kommer att uppstå överallt, då vi blivit en minoritet. Detta uppvaknande bryter i sin tur passiva levnadsmönster och skapar en engagerad kritisk massa.

Den absolut lättaste vägen till att göra skillnad är att genom idellt arbete i någon av alternativmedias redaktioner. Massmedia är i praktiken överordnad både svensk grundlag och svenska politiker, eftersom den förstnämnda formar de båda sistnämnda. Där kan du exempelvis göra nytta och det är därför som varje skribent är värd sin vikt i guld. Då vi blivit en minoritet kommer de flesta önska att de engagerat sig tidigare.

Dan Park kämpar genom sin konst. Igår gjorde han att diktaturen fällde masken.

Konstnären Dan Park är engagerad på sitt eget vis. Han misshandlas och fänglas kontinuerligt, men han fortsätter ändå. Under gårdagen fällde han masken på diktaturen.

Eftersom människor är flockdjur kan det även vara en god idé att tvinga sig till att kommentera varje artikel eller notis som man läser. Om alla satte i system att göra så kommer vi att locka över ännu fler till den goda sidan. Ifall andra såg till att skapa arbetstillfällen för fränder så skulle även det vara till vår fördel.

Det finns hur mycket som helst som går att göra för att skapa en bättre framtid. Evolutionen sker varje dag och det är nu som vi kommer att återupptäcka vår uppfinningsrikedom, solidaritet och styrka.

Vilka misstag förde oss till dagens misär? Se filmen för att ta lärdom (extern länk):

white_race_suicide2


  • Publicerad:
    2014-07-05 21:56