INRIKES Ministerns modell med deportationer som bestraffning av svenskar och belöning för folkutbytare anammas av S-ledningen i Borlänge, som även vill förbjuda ombildning av hyresrätt till bostadsrätt – för svenskar.

Migrations- och integrationsminister Anders Ygemans (S) har haft det tufft den senaste veckan. För sitt uttalande förra söndagen om det för ”integrationen” nödvändiga i deportation av såväl svenskar som rasfrämmande folkutbytare, har han hudflängts från olika håll, med anklagelser om allt från ”högerextrem rasism” till ”tilldelande av särrättigheter till oförtjänta”.

Öppna famnen möts han dock av i Borlänge – av de styrande Socialdemokraterna, som hyllar ministerns genialitet. Medan svenskar ska tvångsförflyttas till det livsfarliga mångkulturella helvetet Tjärna Ängar, ska detta områdes nuvarande klientel relokaliseras till lugna välfungerande områden som svenskar byggt upp. Så kan, får vi veta, Ygemans modell tillämpad på sossarnas Borlänge beskrivas.

Webbtidningen Samnytt påtalar likheterna mellan Ygemans tvångsförflyttningsmodell och danska dito, där man ”med mer hårdföra metoder försöka tömma det man här rättframt kallar för ’invandrargetton’ på människor som inte arbetar, som lever på bidrag, som är socialt missanpassade, kriminella och/eller muslimskt radikaliserade”. Tidningen ser dock också avgörande skillnader:

I svensk tappning har projektet dock mer fokus på att skapa gräddfiler för migranter som inte av egen kraft lyckats etablera sig i det svenska samhället.

Bostadsmarknaden måste göras antivit

Borlänges S-ordförande Erik Nises hyllar i Dagens Nyheter Ygemans tvångsförflyttningsmodell och klargör hur bostadsmarknaden nu måste regleras i enlighet med den:

För att bryta segregationen ska den som har ett jobb, eller studerar, i första hand få hyra bostad i de billigare områdena, och de som är arbetslösa ska få hyra bostad i de dyrare.

Den moraliska grunden den bestraffning respektive den belöning som här beskrivs diskuteras inte i artikeln. Nises plan för en bostadspolitisk omdaning stannar dock inte här. Omvandlingen av svenskars hyresrätter till bostadsrätter ska, menar han, helt stoppas, medan invandrare genom anpassade regler ska kunna ombilda även om de:

  • saknar inkomst från förvärvsarbete.
  • har betalningsanmärkningar.
  • av andra skäl nekas bostadslån.