INVANDRARBROTTSLIGHET Under den sjätte intervjun stängs kameran plötsligt av och vi får sedan veta att intervjuaren rånats av två svarta ungdomar som sekunder dessförinnan setts passera platsen på en scooter.

YouTubern Fabian GL har över 50 000 följare på Youtube och 40 000 på instagram. Han har tidigare gjort intervjureportage i bland annat Rinkeby. Den här gången intervjuar han slumpvis valda personer en annan närbelägen kaosförort i stadsdelsområdet Rinkeby-Kista, nämligen Husby.

Under intervju nummer sex stängs videokameran plötsligt av och vi får veta att de två svarta ungdomar, som vi just innan avbrottet sett passera på en elsparkcykel, har rånat YouTubern på hans klocka.