UTRIKES. Nyligen släppte en grupp franska generaler ett brev där man varnar för inbördeskrig. Nu har en annan grupp släppt ett brev där man angriper det man pekar ut som den riktiga makten.

Nordfront har tidigare skrivit om ett brev som undertecknades av franska generaler, där man varnade för svåra konflikter i spåret av massinvandring från tredje världen. Militärerna klagade också på polisiärt övervåld mot de gula västarna, en proteströrelsen som var aktiv till dess att nedstängningspolitiken trädde i kraft.

Nu har en ny grupp militärer skrivit ett protestbrev, som är mer radikalt än det föregående.

I brevet riktas kritik mot politikerklassen, som man menar är nickedockor åt den riktiga makten. Den riktiga makten beskrivt som mäktiga eliter som utövar makt i stora delar av världen.

Av de som signerat brevet verkar konteramiral Claude Gaucherand vara mest framstående. Brevet har översatts till engelska och sedan till svenska, och kan läsas nedan:

Ställda inför situationens allvar har nästan 40 av våra kollegor och över 20 000 personer från militären undertecknat ett brev och krävt handling. De delar i brevet med sig av sin oro över nutiden och det framtida Frankrike vi lämnar åt våra efterkommande.

”Frankrike är i fara, flera dödliga faror hotar landet”, säger de.

Deras observation (om möjligheten för ett rasbaserat inbördeskrig och behovet av att agera) är bra. Men deras lösning för att utrota faran som tynger Frankrike verkar för oss vara otillräcklig.

Om vi delar deras definition av dessa faror (som är islam, invandring och extremvänstern), verkar de för oss vara symptom av en djupare ondska som måste angripas om vi vill att Frankrike ska överleva. När vi vill bota ondskan måste vi skilja mellan symtomen och roten till ondskan själv.

Är det inte en illusion att be den politiska klassen, som medvetet förgiftat oss, att hitta ett botemedel?

Den stora majoriteten av politikerklassen har korrumperats av storfinansen, som har makten över börsen och kontroll över massmedia. En elit som bestämmer vem som blir, och vem som inte blir, vald.

En elit som förlitar sig på alla sorters grupper för inflytande: Bilderberggruppen, World Economic Forum i Davos, den judiska lobbyn i CRIF (ADL) och brödraskap (frimurargrupper).

Politikerklassen finns bara för att genomdriva diktaten från de som har den riktiga makten, det vill säga storfinansen. En underkastelse som påtvingas av den Europeiska unionen och dess mer än 25 000 tjänstemän som inte valts av någon.

När det gäller invandring, nationsupplösning och framväxten av immigrantenklaver, våld och ökande raskonflikter följer politikerklassen bara den plan som dikteras för dem. Detta för att definitivt förgöra Frankrike, en väldigt gammal nation och ett hinder för införandet av den nya globalistiska ordningen.

Dessutom är det som hotar Frankrike helt enkelt otyglad liberalism. Det är också politiken av etno-masochism (vit skuld) som påtvingas hela vårt samhälle. Det är också subversionen av utbildningssystemet. Det är till sist inlåsningen av 67 miljoner fransmän under nedstängningen, för att inte nämna det obligatoriska bärandet av mask, en riktig munkavle (för att censurera oss).

Detta beror på vår slaviska anpassning till den anglo-saxiska politiska och militära doktrinen genom vårt medlemskap i NATO, något som gjort slut på vår suveränitet.

Kära militära kamrater, ert brev talade med rätta om gula västar.

Tänk om de gula västarna var vägen för att angripa ondskan vid dess rot?


  • Publicerad:
    2021-05-02 20:25