MILJÖ. Efter en fem år lång granskning som utgått från miljöbalken och kärntekniklagen står det nu klart att SKB får tillåtelse till slutförvaring av använt kärnbränsle i Forsmark samt ytterligare en anläggning i Oskarshamn. Därmed ska 12 000 ton kärnbränsle kapslas in och deponeras i hål i berggrunden.

Svensk Kärnbränslehantering (SKB) ansökte 2011 om slutförvar av använt kärnbränsle i Forsmark och ytterligare en anläggning för avfallsdeponering i Oskarshamn. Efter en fem år lång granskning som utgått från miljöbalken och kärntekniklagen får nu SKB positivt besked av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Yttrandet lämnades idag till mark- och miljödomstolen och därmed kommer 12 000 ton avfall i form av kärnbränsle att deponeras i hål i urberget i Forsmark och Oskarshamn. Det kommer borras hål i tunnlar i urberget på ungefär 500 meters djup och i dessa håligheter kommer det använda kärnbränslet att kapslas in i 6000 kopparkapslar omgivna av bentonitlera .

Enligt planeringen ska bygget av dessa avfallsanläggningar påbörjas 2019 och tas i bruk 2027.

Källa:
Grönt ljus för slutförvaring


  • Publicerad:
    2016-06-29 12:20