INRIKES. Det statliga energibolaget Vattenfall går tungt ekonomiskt. Nu sitter företaget i förhandlingar som riskerar att utmynna i att tusentals jobb försvinner från Sverige.

vattenfall

Låga elpriser och misslyckade utlandsaffärer, som till exempel med Nuon och det tyska brunkolet, har lett till en ansträngd ekonomi för det statliga energibolaget Vattenfall.

Som en reaktion på den svåra ekonomiska situationen ska Vattenfall nu se över runt 2 000 av de cirka 8 500 jobb som finns i Sverige idag. Jobben, som inte berör den direkta elproduktionen utan mer administrativa avdelningar, ska i stället läggas ut på externa företag. Oroliga röster höjs nu för att dessa arbetstillfällen kommer hamna i låglöneländer och därmed helt försvinna från Sverige.

Bland annat riskerar 40 jobb i Jokkmokk att försvinna, något som hade varit ett tungt slag för den norrländska glesbygdskommunen. 40 arbetstillfällen i Jokkmokk motsvarar nämligen runt 17 700 jobb i regionen Storstockholm.

Källa:

2000 jobb hotade på Vattenfall


  • Publicerad:
    2016-08-08 21:50