EUROPA. Tysklands underrättelsetjänst satte den mer uttalat nationella fraktionen inom AfD – ”Der Flügel” – under observation. Trakasserierna har haft sin verkan, för nu har fraktionen upplösts av dess ledarskap som av byrån anklagats för att vara ”högerextremt”.

Björn Höcke som är Alternativ för Tysklands (AfD) ledare i Thuringen och Brandenburgs AfD-ledare Andreas Kalbitz ledde tillsammans den nationalistiska falangen ”Der Flügel” (sv. Flygeln). Efter att de pekades ut som ”fiender till demokratin” av underrättelsetjänsten Bfv – som även satte dem under övervakning – valde de dock att lägga ner falangen.

Höcke ska ha tillkännagivit nedläggningen under lördagen i en intervju på webbsidan Sezession. Kungörandet av Der Flügels upplösning ska ha skett efter påtryckningar från AfD:s centristfraktion. Man bestämde nämligen vid AfD:s federala styrelsemöte i fredags att Der Flügel, en inofficiell enhet inom AfD, ska upplösas vid slutet av april.

Under sin intervju med Sezession uttalade Höcke att han ”skämdes som medlem av AfD” över att partiet tog beslutet vid en tid när landet förberedde sig för att ta uti med den nedgång som coronaviruset orsakat.

Höcke kritiserade även de inom partiet ”som strävar efter goda relationer till etablissemanget på bekostnad av sina partivänner”.

Syftet med Der Flügels ska enligt honom ha varit att förhindra att partiet utvecklas i fel riktning.

Alice Weidel, parti- samt gruppledare i parlamentet för AfD, försäkrade att hennes parti ämnar ”tillämpa varje möjlig paragraf i lagboken mot BfV:s så kallade observation” samtidigt som hon anklagade underrättelsetjänsten Bfv för att försöka kriminalisera hennes parti med dolda metoder. Hon hyllade dessutom Höckes initiativ att upplösa den informella unionen inom partiet:

— Jag skulle vilja tacka Der Flügels ledarskap för dess snabba och resoluta agerande. Genom detta har vi tagit ett stort steg mot ett enande av partiet.

AfD:s ordförande Jörg Meuthen kallade de statliga trakasserierna för en medveten taktik att tysta partiet. Han ska ha sagt:

– Detta är ett politiskt motiverat och inlindat AfD-fientligt agerande.

Källor:
Björn Höcke dissolves AfD’s Der Flügel after Merkel’s BfV slanders him as a Right-wing extremist
German domestic intelligence places AfD’s rightist wing under surveillance


  • Publicerad:
    2020-03-24 19:55