INRIKES. Migrationsverket tvingas allt oftare kontakta Säpo angående personer man misstänkt vara potentiella säkerhetshot.

Under år 2017 fick Säkerhetspolisen (SÄPO) ta emot allt fler anmälningar från Migrationsverket gällande personer man misstänkt vara potentiella hot mot Sveriges säkerhet. Anmälningarna görs på grund av information som framkommit under asylprosessen.

Terrorexperten Magnus Ranstorp tror att ökningen framförallt beror på att man från statligt håll blivit ”mer noggrann”. Ranstorp misstänker även att ökningen delvis beror på ökat samarbete mellan de statliga myndigheterna.

— Jag tror man har styrt upp det här lite mer, vilket också gör att man får in mer anmälningar, säger han.

Under året mottog Säpo runt 900 anmälningar, jämfört med cirka 700 året innan. Säpo rekommenderade avslag på endast 45 ansökningar mellan januari och november månad.

Källa:
Fler asylsökande rapporteras till Säpo


  • Publicerad:
    2018-01-04 09:20