DEBATT. QAnon och ”lita på planen”-människorna fick fel igen. Nu är Joe Biden USA:s president och det är dags att lägga skräpidéerna på hyllan.

QAnon flagga Foto: Anthony Crider (CC BY 2.0)

Under en längre tid under Donald Trumps presidentskap har det planterats idéer hos supportrar till Donald Trump av ”QAnon”. Idéer om att man skall lita på ”planen” har också florerat från detta håll och vanliga republikaner. En plan som lyder att Donald Trump skall städa upp människorna i den djupa staten. Budskapet från den osynliga QAnon, som ingen vet vem det är, har amplifierats av en massa ”amatörmystiker”. Dessa har var för sig tolkat innehållet i budskapen likt gamla spåkvinnor som slänger ut ben och tolkar framtiden beroende på hur benen landar. Man kan även se det som en ”manlig” motsvarighet till kvinnornas horoskop som finns i varenda kärringtidning.

Dessa människor har lovat att det skulle ske någon form av kupp mot USA:s nuvarande president Joe Biden när han skulle sväras in. På Flashback finns just nu en stor tråd om detta, vissa håller med, andra såsom jag själv tittar gärna själv in för att utforska galenskaperna. Igår när Joe Biden svors in fick de beviset på deras felaktighet. Innan jag går vidare så vill jag bara ge en liten historisk återblick, för dessa fenomen är inte ovanliga i ett historiskt perspektiv. De baserar sig i grunden på människors längtan till en händelse som skall bringa dem lycka. Ofta har detta inslag i form av mirakel som gör att de själva inte behöver lyfta på röven för att göra något åt problemet.

I den europeiska människans historia har det funnits ett flertal kristna individer eller samfund där en ledare för gruppen har läst bibeln och nu kommit fram till att mekanismerna för Jesus återkomst är förestående och hela samfundet måste nu förbereda sig på detta. Naturligtvis kom aldrig Jesus tillbaka såsom dessa ledare påstod. Vad som hände var att dessa ledare ofta sköt fram datumet eftersom DE ”tolkat” bibeln fel. Bibeln är ofelbar i detta avseende och Jesus kommer komma tillbaka men inget vet när.

Kristna sionister har ett flertal gånger satt ut år för Jesus återkommande genom att Armaggedon inträffar. Detta har också Jehovas vittnen gjort. Gemensamt för dessa är att de skrikigt varg så många gånger och under en sådan långt tid att de har behövt tona ned sådana förutsägelser för det skadar deras trovärdighet varje gång profetiorna inte slår in.

I Mayakulturen likt vår egen nordiska fanns det tankar om cykliskt liv med jordens undergång. Jag är säker på att det även har funnits människor som försökt förutspå Ragnaröks infall. I den judiska gruppen finns det också exempel av Messias återkomst i form av personkulterna kring Sabbatai Zvi och Jacob Frank. Britannica tar också upp tio fall. Det visar att sådant här beteende finns inom delar av befolkningen i flera olika raser.

Problemet med QAnon och lita på planen-folket är att detta är deras första stora feltolkning. Tittar man på framförallt de kristna rörelserna har dessa kunnat tolka fel ett flertal gånger men ändå lyckats överleva. Redan nu ser vi att människor som håller dessa idéer har flyttat målposten helt. Det finns även andra nya teorier, där president Joe Biden helt plötsligt själv är inblandad och upprensning av den djupa staten kommer att ske vid ett senare tillfälle.

Historiskt sett har alltså sådana här idéer haft en tendens att fastna även om de har bevisat sig vara totalt fel. Detta är problematiskt då dessa idéer är kontraproduktiva mot det ändamål deras förespråkare själva säger sig vilja åstadkomma, nämligen förstörelsen av den djupa staten. Dessa idéer sprids till människor som skulle kunna anamma mer rationella idéer som nationalsocialismen men nu uppstår det en konkurrens om dessa människor. Sådana här idéer pacificerar också människor då teorin säger att QAnon skall fixa miraklet åt dem med den välbehövliga uppstädningen av diverse folkfiender. Det alienerar också människor som förlorar hoppet när saker inte infaller som utlovat.

Det gör också att dessa idéer försvårar den vita rasens överlevnad och då måste dessa idéer ses som ideologiskt felaktiga. Fienden vet naturligtvis om detta och uppmuntrar på sitt sätt sådana här idéer bland vita. Det är förståeligt, jag hade nämligen gjort likadant om samma idéer hade funnits bland marxister, parlamentariska demokrater, invandrare, judar och finanseliten.

Dessa idéer måste alltså nu bemötas genom att prata sakligt med människor som förespråkar dessa och peka ut de ologiska bitarna i deras resonemang. De människor som inte är mottagliga för saklig diskussion måste mobbas i varje forum genom alla former av hån, spott och spe. Det måste bli jobbigt för dessa att tänka som dårfinkar.


  • Publicerad:
    2021-01-21 19:00