MASSINVANDRING. När officiella siffror visar att antalet asylsökare till Sverige minskar ökar istället antalet rasfrämlingar som invaderar Sverige på grund av arbete.

År 2017 uppgick antalet nya personer som fick uppehållstillstånd som ”arbetskraftsinvandrare” från länder utanför EU/EES till 16 178 personer. Gruppen som utgjordes av personer som för första gången fick uppehållstillstånd såsom varande anhöriga till arbetskraftsinvandrare uppgick till 12 233 personer. Tillsammans utgjorde dessa grupper 28 411 personer.

Antalet nya uppehållstillstånd inom gruppen arbetskraftsinvandring från utanför EU/EES var i januari 2018 1 262. I januari i fjol var motsvarande siffra 876. Under januari månad 2018 ökade antalet nya ”arbetskraftsinvandrare” alltså med 44 procent jämfört med januari ifjol.

Migrationsverket bedömer att cirka 40 000 ansökningar om uppehållstillstånd på grund av arbete kommer komma in under 2018 från personer som inte haft uppehållstillstånd på denna grund tidigare.

Samtidigt bedömer verket att antalet asylsökande under 2018 kommer bli 23 000 personer.

När det gäller helårssiffror för 2017 uppger Migrationsverket i vissa dokument att 15 576 personer snarare än 16 178 personer fick arbetsuppehållstillstånd.

Sverigedemokraterna valde i november 2017 att liberalisera sin inställning till arbetskraftsinvandring kraftigt. Bland annat strök man följande stycke från sitt gamla invandringspolitiska program:

I Sverige finns ett mycket stort antal människor som är helt eller delvis arbetsföra, men som saknar ett arbete att gå till. Arbetskraftsinvandring till Sverige behövs alltså inte och ska därför i princip inte förekomma.

Så sent som i januari 2013 skrev den numera avpolletterade invandringshöken Björn Söder om arbetskraftsinvandring från tredje världen:

Granskningar av reformen har däremot visat att de flesta arbetskraftsinvandrare är lågutbildade och att arbetslösheten i deras yrken nått rekordnivåer. I Dagens Nyheter kan man idag läsa om att en av sex arbetskraftsinvandrare inte deklarerar någon inkomst samtidigt som upp emot hälften av arbetskraftsinvandrarna kan ha tvingats betala svart för sina arbetstillstånd.

En stor del arbetskraftsinvandrare tvingas arbeta under slavliknande förhållanden med villkor som inte går att jämföra med vad som står i kollektivavtalen. Detta påverkar också situationen för arbetslösa på arbetsmarknaden negativt. Lönerna pressas och redan arbetslösa människor, som ofta är invandrare, konkurreras ut.

Björn Söders ersättare i Sverigedemokraternas inre kärna, judinnan Paula Bieler, har visat sig ha en betydligt mer positiv inställning till arbetskraftsinvandring.

Källor:
Beviljade arbetstillstånd 2018 (Migrationsverket)
Prognos: ”Nu har vi förutsättningar för att jobba annorlunda”
Beviljade arbetstillstånd 2017 (Migrationsverket)
SD begär aktuell debatt om arbetskraftsinvandringen som slog snett


  • Publicerad:
    2018-02-18 11:00