BIELERPLANEN. Nyligen antog SD ett nytt ”migrationspolitiskt inriktningsprogram”, som radikalt liberaliserade partiets invandringspolitik. Bakom programmet står judinnan Paula Bieler, som nu återigen fått genomslag för sina idéer hos regeringen.

SD:s ”invandringschef” Paula Bieler har ett inflytande långt bortom det egna partiet. Nu tar regeringen tag i ytterligare en av hennes hjärtefrågor, nämligen att stoppa ”kompetensutvisningar”.

Nordfront har tidigare granskat Sverigedemokraternas nya ”migrationspolitiska inriktningsprogram”, som antogs av partiets Landsdagar i november. Programmet, som författats av judinnan Paula Bieler, förnekar bland annat att svenskarna har rätt till Sverige och driver frågan om en liberalisering av arbetskraftsinvandringen.

LÄS MER: SD lanserar ”Bielerplanen” – öppnar upp för folkmord via arbetskraftsinvandring

Nyligen lanserade regeringen också ett förslag om att kraftigt öka antalet främlingar som tas in via FN:s kvotsystem, en idé som Bieler länge har propagerat för.

Den 29 september i år skrev dessutom Bieler, som är SD:s invandringspolitiska talesperson, ett långt brandtal på Facebook som handlade om att hon ville stoppa vad hon kallar för ”kompetensutvisningar”. Bieler skrev bland annat att:

Vi har nog alla kunnat läsa om de fall där högkompetent arbetskraft, ofta med nyckelpositioner inom företag, fått utvisningsbesked på vad som är minst sagt orimliga grunder. Misstag som skett för flera år sedan och som handlat om till exempel något för låg lön, för sen start av försäkringsinbetalningar eller fel val av arbetsförmedlare har plötsligt renderat i att en ansökan om förlängt uppehållstillstånd avslagits och utvisningsbesked meddelats. Ingen har ansett ordningen rimlig, inte heller vi som tvärtom varit med och röstat fram krav på att regeringen snarast ska presentera lösningsförslag.

Sverigedemokraternas kamp för att försvåra för utvisningar av så kallade ”arbetskraftsinvandrare” ser nu ut att ha burit frukt. Regeringens utredare Bertil Ahnberg har kommit med en utredning där han föreslår att det ska bli svårare att utvisa just ”arbetskraftsinvandrare”.

Förslaget presenterades under tisdagen och framstår som en skräddarsydd lösning på den ”problemformulering” som Bieler presenterade i september. I ett pressmeddelande kommenterar migrationsminister Heléne Fritzon:

— Jag är nöjd med att vi nu har konkreta och väl genomarbetade förslag som vi kan gå vidare med. Arbetskraftsinvandrare ska inte behöva ta hela ansvaret när arbetsgivaren har gjort ett mindre misstag. Vi ska lösa den här situationen så snart som möjligt.

Regeringen föreslår nu att Migrationsverket ska ”undersöka och beakta om och när en arbetsgivare har försökt att rätta eller kompensera bristerna i ett avtal” för att därefter kunna välja att avstå ifrån att utvisa en ”arbetskraftsinvandrare” som inte uppfyllt de villkor som nuvarande lagstiftning stipulerar.

Källor:
Utredare presenterar förslag – arbetskraftsinvandrare ska få stanna i Sverige trots mindre misstag gällande villkoren för arbetstillstånd
Om kompetensutvisningar, arbetstillstånd och konsekvensanalyser


  • Publicerad:
    2017-12-19 22:30