VÄNSTERN. Nyligen intervjuade Radio Nordfront vänsterpartisten Elias Lodin (86 minuter in i programmet). Som väntat kom Elias Lodin med en del verklighetsfrånvända påståenden och argument som besvaras nedan.

Listen to ”RN DIREKT#12: Direkt med Radio Regeringen och Elias Lodin” on Spreaker.

1. (100:30) E.Lodin säger att nationalsocialism är oförenligt med åsiktspluralism.
Riktig demokrati kan endast existera i en helt självständig stat, vilket nationalsocialister alltid eftersträvar, som är helt oberoende av andra länder och där folket inte påverkas av främmande makter med folkfientliga intressen.
Idag ägs nästan alla massmedier av ett fåtal judiska familjer. Allt som formar svenskarnas åsikter drivs till stor del av svenskfientliga judar. Alla propagerar de för mångkultur och uppblandning. Alla startar de mediedrev mot människor som tycker fel. Alla mörkar och vinklar de så att folket inte ska börja tycka fel. Alla förnekar de att det existerar ett svenskt folk och svensk kultur. Alla bekämpar de nationalsocialism. Alla är de lojala till kapitalisterna.
Att alla judar inte är svenskfientliga vet vi, men det är helt klart att det finns judar som önskar att den vita rasen utrotades.

2. (108:40) E.Lodin säger att det finns flera vita nu än vad det någonsin har funnits och att vita därmed inte hotas av utrotning.
Vita människor får färre barn hela tiden, och icke-vita får generellt många fler barn, vilket innebär att deras population växer flera gånger snabbare. Vita har gått från att utgöra 30% av världens populationen tilll under 10% idag.

Statistik visar att folkutbytet accelererar och att svenskar med nuvarande demografiska utveckling kommer bli en minoritet redan 2041. Om bara 26 år är alltså svenskar i minoritet i Sverige och bland den yngre befolkningshalvan är motsvarande siffra endast 16 år.

Färska rapporter från Statistiska Centralbyrån visar att så mycket som 25 procent av alla nyfödda inte är svenskar. Utvecklingen har bokstavligen kulminerat under de senaste åren.

Under 2013 gick svenskarna i Malmö från att vara i majoritet till att bli en minoritet, enligt officiella siffror.

Statistik från Statistisk Centralbyrå, SSB, visar att Muhammed numera är det vanligaste förnamnet på pojkar som föds i Oslo.

Enligt Finska statistikcentralen har Finlands invånarantal nu överstigit 5,5 miljoner, främst på grund av invandringen. Samtidigt är barnafödandet på sin lägsta nivå sedan början av självständighetstiden.

Oliver toppar listan över de vanligaste pojknamnen bland nyfödda pojkar i England och Wales. Men inkluderas flera olika stavningar av Mohammed blir detta namn det vanligaste pojknamnet bland nyfödda.

Intressant i sammanhanget är också att Vänsterpartiet i sitt partiprogram skriver:

” Nationella minoriteter
Förtryck av nationella minoriteter och en politik för tvångsassimilering är en beklagansvärd och ännu på många sätt obearbetad del av Sveriges historia som lever kvar och har konsekvenser även i vår tid. Genom internationella avtal har Sverige nu förbundit sig att skydda och stärka samers, tornedalingars, sverigefinnars, romers och judars rättigheter till identitet, språk, kulturarv och religion”

De säger sig alltså vara emot tvångsassimilering och vill stärka minoriteters rättigheter till en egen identitet. Samtidigt ska svenskar påtvingas mångkultur för inte har det hållits någon folkomröstning i frågan. Man kan fråga sig hur en identitet kunna finnas kvar om allt blandas upp. Finns det överhuvudtaget en samisk eller en judisk identitet? Vi är ju alla en konsekvens av invandring. Vänsterpartiet vill dessutom motverka segregation som är en naturlig konsekvens av att personer i allmänhet dras till sitt egna folk eller åtminstone liknande grupper.

Hur det än står till med den vita rasens population så finns det planer på att blanda bort europas folk till en global blandras, nämligen Kalergiplanen.

Kalergiplanen har två huvudpunkter:

• Alla folkslag på planeten skall blandas ihop till en enda röra som Kalergi beskriver som en ”eurasisk-negroid ras.”
• Enda undantaget för det planetära rasbiologiska experimentet är judar – som Kalergi anser vara “Europas andliga överklass”.

Saxat ur Kalergis bok “Practical Idealism”:

”Människan kommer i framtiden vara av blandad ras. Dagens raser och klasser kommer gradvis att försvinna som ett resultat av utrotandet av rymd, tid och fördomar. Framtidens euroasiatiska-neger ras kommer att påminna om antikens egyptier och ersätta mångfalden av raser och mångfalden av individer. Istället för att ha förstört judendomen i Europa har Europa, mot hennes vilja, förfinat och utbildat detta folk, och genom denna artificiella process drivit på dem in i deras framtida roll som den ledande nationen. Det är inte förvånande att det folk som undkom fängelserna i ghettona blev Europas andliga adelsklass. Europas sympatiska omsorg skapade en nytt slag av aristokrater. Det skedde när Europas feodala aristokrati kraschade på grund av judarnas frigörelse [som ett resultat av åtgärder genomförda under den Franska Revolutionen].”

Den vördnad med vilken Kalergi betraktas av EU:s toppskikt (och detta toppskikts dolda generaler) bekräftas av det sista decenniets mottagare av Kalergipriset:
Jean-Claude Juncker, EU-kommissionens ordförande (2014)
Herman Van Rompuy, EU-rådets ordförande (2012)
Angela Merkel, Tysklands förbundskansler (2010)
Wladyslaw Bartoszewski, Polens utrikesminister (2008)
Vaira Vike-Freiberga, Lettlands president (2006)
Ibrahim Rugova, Kosovos President (2004)
Franco Komarica, Katolsk biskop i Bosnien (2002)
Vilka stödde och betalade för Kalergis arbete? Tre bekräftade namn är finansoligarkerna Rothschild, Warburg och Baruch.

kalergi-quote2

Coudenhove-Kalergi brukar tillsammans med Jean Monnet och Winston Churchill räknas till EU:s tre fäder. Churchill skrev i Saturday Evening Post 1930 en artikel om ”Europas Förenta Stater” och bankiren Monnet verkade för att i smyg införa denna europeiska förbundsstat. Idén till den paneuropeiska superstaten och nationernas upplösning finns i Kalergis manifest Pan-Europa från 1922 och hans skrift Adel, som följdes upp med boken Praktischer Idealismus 1925.

Ni som tvivlar på att vita blir färre och färre bör ta en titt på denna 21 minuter långa dokumentär:

3. (109:00) E.Lodin säger att den ”ariska människan” uppnås genom intensiv rasblandning. Detta ger en bred genetisk variation och förhindrar inavel. Vi ”nazister” borde därmed vara för öppna gränser.
Rasism – fientlighet mot främmande raser – är något helt naturligt som uppstår när olika raser tvingas leva tillsammans. I alla delar av världen där folk tillhörande olika raser delar samma land, existerar rasliga konflikter. Fientlighet mot andra raser i ett påtvingat multietniskt samhälle tillhör människans natur, då vi instinktivt försvarar vår egen ras. Det gör vi eftersom rashygien utvecklar och förstärker, vilket naturen strävar till. Därför kommer rasism att existera tills en av raserna försvinner, antingen genom repatriering eller genom uppblandning, alltså folkmord enligt FN:s folkmordskonvention (punkt c).

Varför vissa enskilda människor accepterar rasblandning beror på intensiv propaganda från en elit som vill att vi ska sluta leva efter naturens lagar, blandas upp och därmed försvagas. Hade det varit optimalt att rasblanda så hade inte människor behövts matas med rasblandningspropaganda för att vilja rasblanda och det hade inte varit naturligt att söka sig till folk som delar samma kultur och språk, då de troligen är av samma ras. Instinktivt hade vi sökt oss till främmande folk. Man kan säga att ”främlingsfientlighet” alltid varit den mänskliga mångfaldens förutsättning.

Definiering av folkmord enligt folkmordkonventionen:

a) att döda medlemmar av gruppen;
b) att tillfoga medlemmar av gruppen svår kroppslig eller själslig skada;
c) att uppsåtligen påtvinga gruppen levnadsvillkor, som äro avsedda att medföra dess fysiska undergång helt eller delvis;
d) att genomföra åtgärder, som äro avsedda att förhindra födelser inom gruppen;
e) att med våld överföra barn från gruppen till annan grupp.

Eftersom den folkfientliga eliten bestämt att det inte finns ett svenskt folk kan vi svenskar inte hänvisa till folkmordskonventionen.

I punkt 1 i vårt partiprogram står följande:

Vårt invandringsmotstånd grundar sig främst på raspolitik då vi önskar bevara vårt folk. Vårt mål är inte först och främst att skapa en helt ren nordisk ras utan snarare att bevara de nordiska folken som de ser ut idag där den nordiska rastypen är ett dominerande inslag i den nordiska genpoolen.

Vårt mål är alltså inte, som de flesta tycks tro, att vara bäst och vackrast, utan att bevara vårt unika folk och skydda oss från de med dominerande gener som anpassats för en annan livsstil. Vi är, till skillnad från de som säger sig förespråka mångfald, för mångfald och inte för folkmord och uppblandning.
I Illustrerad vetenskap kan vi läsa om att skandinaverna är världens lyckligaste folk på grund av goda gener. Danmark intar tredje plats, Norge fjärde plats, Finland sjätte plats och svenskarna har intagit åttonde plats. Internationella forskare har offentliggjort resultaten i World Happiness Report 2015, där de har kartlagt hur lyckliga invånare är i 158 av världens 206 länder.

Orsaken till att vi har utvecklats till det folk vi är idag beror på separation från andra raser. Bara de bäst anpassade kunde överleva i klimaten som Norden har.

4. (125:30) E.Lodin säger att Tillsammansskapet inte har mottagit pengar av sionisten och skurkkapitalisten George Soros och även om de har det så har det inget med honom att göra, trots att de driver så gott som samma politik.
Nyligen framkom det att juden och skurkkapitalisten George Soros också sponsrar Expo med stora summor pengar. Det är i samband med att Soros stiftelse Open Society Foundations hackats och fått runt 2 500 interna dokument läckta som detta framkommer.

Det var under valåret 2014 som Soros, som ett led i en paneuropeisk påverkanskampanj där han ville motverka nationalism och EU-motstånd i Europa, sponsrade Expo med 25 000 dollar, vilket med dagens kurser motsvarar 211 000 kronor. Kontaktperson för denna transaktion var Alexander Bengtsson, en person med politisk bakgrund inom Ung Vänster men som numera alltså agerar springpojke åt skurkkapitalister som Soros.
Soros kallade finansieringen ”Enighet är vårt enda val” och pengarna gick till att bekosta projektet ”Tillsammansskapet”. ”Tillsammansskapet” har varit ett misslyckat försök från Expo att starta en antirasistisk gräsrotsrörelse runtom i Sverige, men projektet har alltid känts artificiellt och konstlat och verkar inte ha rönt några större framgångar någonstans annat än att det fungerat som födkrok för opportunistiska antirasister.

Elias Lodin har de facto lett Tillsammansskapet i Ludvika under samma period som Soros finansierat verksamheten.

George Soros finansierade

George Soros finansierade verksamheten för ”träna aktivister” att användas i valrörelser mot partier han själv inte gillar. Här talar Soros springpojke Alexander Bengtsson på ett möte där Tillsammans Ludvika också medverkar.

Dokumenten visar hur Soros organisation medger att den varit inblandad i migrationskrisen genom att ”influera invandringspolitiken på ett globalt plan” och gjort flyktingkrisen till ”det nya normala”. I Soros motivering till varför Expo får pengar står följande:

”Bidragets syfte är att stödja Stiftelsen Expo med att arrangera två utbildningsläger för aktivister från antirasistiska organisationer och rörelser från olika lokalsamhällen i Sverige. Målet är att stärka infrastrukturen i ”Tillsammansskapet” och träna aktivisterna för kampanjerna i det uppkommande EU-valet och de svenska valen till riksdag, kommun och landsting. Bidraget kommer användas för att transportera och förse deltagarna med logi och utbildningsmaterial, samt täcka administrativa utgifter.”

Att mångmiljardären Soros finansierar massinvandringen, och till och förmedlar instruktioner för hur ”flyktingar” ska komma hit och se till att stanna kvar, är helt i linje med målet att slå sönder vårt folks rasliga struktur och skapa denna rot- och rastlösa världsmedborgare. Gentemot dem som sätter sig i motvärn finansierar han dröser av ”antirasistiska” (läs: antivita) grupper och privata underrättelsetjänster såsom Expo och Searchlight. Samtidigt sponsrar han svarta rasistiska grupper som Black Lives Matter och upploppen i Ferguson, vars mobilisering och mediekampanj han finansierade med hela 33 miljoner dollar. Att Soros lägger ner miljarder på kampanjer för att att nationerna ska legalisera droger och prostitution är inte mer konstigt än att han under årtionden lagt ner oerhört mycket pengar på att stater samtidigt ska förbjuda vapen.
Allt som gör stater svagare, mindre motståndskraftiga, mer beroende, mindre suveräna och mindre homogena är sådant som gynnar George Soros globala världsordning. Och de som på olika sätt understödjer Soros mål räknas som tillförlitliga. Dokumenten visar att bara i EU-parlamentet är 13 politiker från Sverige ”betrodda” av Soros.

Eftersom Soros är ledande inom kapitalisteliten så kan man fråga sig hur Lodin har tänkt sig att ett frigörande från kapitalismen skulle gå till. Så som de agerar nu så agerar de bara nyttiga idioter åt kapitalisteliten, hjärntvättade av deras propaganda. Därför blir deras politik finansierade av Soros.

Judinnan Ingrid Lomfors

Judinnan Ingrid Lomfors talar på ”Sverige tillsammans”.

5. (135:00) E.Lodin säger att kapitalismen är ett system som inte är styrd av en grupp människor.
Då är frågan hur Lodin tänkt bekämpa kapitalismen om de inte finns några som styr systemet. Hur ska man bekämpa ett system som inte har någon eller några som drar i trådarna? Det borde ligga i alla seriösa antikapitalisters intressen att forska kring detta område.

Om man börjar forska om sionister och planen på den nya världsordningen så kommer man snabbt att finna mönster som tyder på att vår ”nazistkonspiration” stämmer. Det kapitalisterna vill är att upplösa alla nationer och skapa en världsregering som alla världens folk lyder under. Därför gör de allt för att göra nationer så internationella som möjligt och på alla sätt och vis försvaga dess folk både fysiskt och psykiskt, så att vi blir till konsumerande slavar. Det finns alltså en elit som styr över de övriga kapitalisterna. Högst upp i eliten har vi den sionistiska Rothschild-dynastin. Det finns endast tre centralbanker i världen som inte ännu kontrolleras av Rothschild, nämligen Kubas, Nordkoreas och Irans. Den elit som styr kapitalisterna bryr sig inte först och främst om pengar. De är ute efter makt och kontroll, en ny världsordning där de utgör regeringen. Om en nation försöker frigöra sig från deras grepp blir de bekrigade, ett praktexempel är andra världskriget. Hitler befriade Tyskland från de internationella kapitalisternas grepp vilket ledde till att eliten förklarade krig mot Tyskland.

judea-declares-war-on-germany

Redan en vecka efter den nationalsocialistiska valsegern, tog amerikanska judiska organisationer initiativet till en världsomspännande ekonomisk bojkott av Tyskland. Det första steget till krigsförklaringen togs då organisationen American Jewish Congress föreslog att en massiv protest skulle hållas i New York den 27/3 1933. Den 24 mars rapporterade den brittiska tidningen The Daily Express från dessa möten. Artikeln hade rubriken: ”Judea Declares War on Germany – Jews of All the World Unite in action.” Artikeln beskriver ett kommande heligt krig mot Tyskland där alla världens judar ska förena sig i ekonomisk och finansiell krigföring mot landet. Man beskriver vidare hur världens 14 miljoner judar står som en i sitt hat mot det nationalsocialistiska Tyskland.

judar-new-york-1933

Det finns hur mycket information som helst ute på nätet som stöder våra teorier. När man får upp ögonen för världseliten och dess inflytande genom historien och nutid, så faller många pusselbitar på plats. Det är tydligt att kampen står mellan nationalsocialismen och globalismen. Det gäller bara att skaka av sig rädslan för sk. hatsajter och vanföreställningarna om vår ideologi och börja läsa på sidor som inte är godkända av etablissemanget, så inser man snabbt att man blivit lurade.

/Ludvig Nordman


  • Publicerad:
    2016-12-26 22:30