YTTRANDEFRIHET Cirka tusen protesterande formerade sig på lördagen i en kedja runt det brittiska parlamentet i London och framförde krav på att Wikileaks grundare ska friges istället för att utlämnas till USA.

Den australiensiske visselblåsaren Julian Assange har sedan 2019 tillbringat tiden inspärrad i ett högriskfängelse i London. Han befinner sig mitt uppe i en överklagandeprocess rörande ett i somras fattat beslut om utlämning av honom till USA. Assange anklagas av amerikanska myndigheter för intrång samt för brott mot USA:s spionagelag, och man har klargjort sin avsikt att ställa honom inför rätta för detta. Som bevis anförs de sekretessbelagda dokument rörande landets krigföring i Afghanistan och Irak, som Assange publicerade 2010.

Det var i juni i år som Storbritanniens inrikesminister Priti Patel, godkände en utlämning av visselblåsaren till USA.

I det här fallet har de brittiska domstolarna inte funnit att det vore förtryckande, orättvist eller missbruk av processen att utlämna herr Assange” skrev brittiska inrikesdepartementet i ett uttalande till Reuters.

Det anses allmänt inte föreligga några tvivel om att ifall 51-åringen utelämnas, så kommer han att ställas inför rätta, fällas och därvid dömas till flertalet årtionden i fängelse – om inte livstid. Fallet Assange engagerar växande skaror protesterande i hela västvärlden, som upprörs över hur yttrande- och mediefriheten kränks av såväl USA som av landets samarbetsvilliga ”partners”. Under lördagens aktion i London framträdde en ”visselpipshövdad” person flankerad av skyltar med texter som ”Befria Assange, ställ in utelämning!” och ”Åtala dem som är skyldiga till krigsförbrytelser, inte Assange!”.