FORSKNING Enligt en ny studie som publicerats i Current Psychology beror vänsterextremism hos människor ofta på starkt psykopatiska och narcissistiska drag. Det antirasistiska engagemanget handlar enligt studien om att få utlopp för ”sadistiska tendenser och grandiosa självbilder”.

New York Post uppmärksammar en färsk studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Current Psychology där orsakerna till vänsterextremism har undersökts.

Enligt studien är det en viss personlighetstyp som ofta dras till antirasism och antifascism. För ändamålet har studiens författare, Ann Krispenz och Alex Bertrams, myntat ett nytt begrepp: ”Det mörka egots fortskaffningsmedel”- principen.

— Enligt denna princip har individer med mörka personligheter, såsom hög nivå av narcissistiska och psykopatiska drag, en dragning till särskilda former av politisk och social aktivism som de kan använda som ett fortskaffningsmedel för att tillfredsställa sina egna egofokuserade behov snarare än att verkligen vilja främja social rättvisa och jämlikhet, säger forskarna till PsyPost.

Forskarna menar att vänsteraktivism ger gott om tillfällen för dessa ”mörka personlighetstyper” att framhäva sig själva och uppvisa ”moralisk överhöghet”, skaffa social status och ”dominera andra”. Att delta i sociala konflikter och få utlopp för aggressioner tillfredställer samtidigt deras behov av ”spänningssökning”, visar studien,

I studien upptäckte man också att vänsterextremister väldigt sällan själva lever som man själva lär och att deras så kallade aktivism istället blir ett sätt att komma undan med att ”bete sig rubbat”.

— Individer som är inne på vänsterextremism kan deklarera att de som motsätter sig deras ”progressiva värderingar” är ”gammalmodiga”, försöka förtrycka yttrandefriheten för att reglera högerorienterade övertygelsers möjlighet att komma till uttryck inom utbildningsväsendet och till och med förespråka våldsanvändning för att nå sina politiska mål, säger forskarna.

Studien visar också att de narcissister och psykopater som drar sig till vänsterextremism ofta kommer från en välbärgad bakgrund. Dessa ”kuppar” ofta seriösa rättvisefrågor och får verksamheten att istället handla om dem själva.

— Eftersom grandiosa narcissister ofta åtrår berömmelse, utmärkelse och förhöjd social status och betydelse kan man anta att de strävar efter inflytelserika positioner som innebär hög grad av offentlighet och inflytande, likväl som åtkomst till finansiella och andra tillgångar.

Forskarna hoppas nu att minoritetsgrupper och andra organisationer som har ett ärligt uppsåt i att söka rättvisa uppmärksammas på studien och utövar vaksamhet mot den här typen av personer, som man menar lätt kan börja dominera dessa grupper.