SVERIGE. Partierna i Sexualbrottskommittén har nu enats om att man avser skrota begreppet våldtäkt med förklaringen att det ”långt ifrån alltid förekommer våld”. Man föreslår vidare en ny brottsrubricering för de allvarligaste sexualbrotten samt skärpt straff i de fall där gärningsmannen ”orsakat särskilt lidande”.

Rape_victim

Den 5 oktober kommer Sexualbrottskommittén att presentera sina nya förslag för justitieminister Morgan Johansson. Partierna som ingår i kommittén har enats om att man avser skrota begreppet våldtäkt. Detta med förklaringen att det ”långtifrån alltid förekommer våld vid sexuella övergrepp”.

Vidare föreslås en ny brottsrubricering:  synnerligen grovt sexuellt övergrepp och synnerligen grovt övergrepp mot barn. Den nya brottsrubriceringen ska tillämpas i de fall där ”gärningsmannen visat mycket stor hänsynslöshet eller råhet eller om gärningen orsakat särskilt lidande”.

Inom ramen för den nya brottsrubriceringen presenteras även en skärpning av straffskalan. ”Synnerligen grova sexualbrottslingar” skulle enligt denna skärpning av straff kunna dömas till fängelse i sex till tio år.

Det är sedan tidigare känt att Sexualbrottskommitténs utredning kommer föreslå en ny sexuallagstiftning som baseras på samtycke.

Källa:
Ny rubricering och skärpta straff vid sexbrott


  • Publicerad:
    2016-09-25 17:15