Hoppa till huvudinnehåll

Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Bela Kun – judisk bolsjevikledare i Ungern

Av Redaktionen, 2019-02-20
redaktionen@nordfront.se

Dagens datum 20 februari: En nedtystad episod i Europas historia är berättelsen om Ungerns judiske bolsjevikledare Bela Kun som föddes den 20 februari 1886.

Bela_Kun_3Bela Kun föddes i en liten by i Transsylvanien i vad som då var Österrike-Ungern. Det var en orolig tid, men före första världskriget var Bela Kun bara en obetydlig tidningsman. Precis som många av sina stamfränder hade han ändrat sitt ursprungliga namn för att smälta in. Judarna har en lång tradition av namnbyten och Stig Roar Wangberg berör detta i artikeln Judarnas roll:Karl Marx hette egentligen Mordechai Levy. Trotskij hette Bronstein. Andra framträdande personer (och kommissarier) var Lev Kamenev (Rozenfeld), Zinoviev (Apfelbaum), Alexander Pavrus (Israel Gelfand) och Jacob Sverdlov; förste president och ansvarig för likvideringen av Tsaren och hela hans familj.”

Den som skulle komma att bli Ungerns bolsjevikledare, Bela Kun, hette egentligen Aron Cohn.

Bela Kun/Aron Kohn blev mobiliserad under första världskriget och hamnade sedan i rysk fångenskap. Under sin tid i ett fångläger i Sibirien fick han kontakt med Karl Radek (Sobelsohn) som var en ledande kommunistisk revolutionär. Radek hade varit med i revolutionsförsöket i Polen (1905) och skulle sedan vara aktiv i försöken att starta en revolution även i Tyskland.

Den tidigare okände tidningsmannen med socialdemokratiska sympatier blev tack vare Radek en anhängare av kommunismen. Radek och Kun började sprida kommunistisk propaganda bland de övriga fångarna genom utgivandet av en veckotidning, ”Der Sozialist-Internationalist”. Tidningen utkom på det ungerska språket och smugglades också ut till Ungern.

1918 kom Kun i kontakt med Lenin som hade gjort revolution i Ryssland året innan. Kun fick i uppgift att anordna kurser för utländska agitatorer som skulle starta världsrevolutionen. I Moskva var Kun med att bilda den ungerska delen av det ryska kommunistpartiet. Vid denna tid hade han planer på att exportera kommunismen till Ungern och i november 1918 återvände han till Ungern med ett hundratal andra kommunister och en stor pengakassa.

En månad tidigare 1918 hade ”Aster-revolutionen” ägt rum i Ungern där liberaldemokrater och marxister hade etablerat en demokratisk republik. Styret var dock svagt, vilket var en god utgångspunkt för Bela Kun och de andra bolsjevikerna när de anlände kort därefter. Den nytillträdde presidenten, greve Michael Karolyi, var inte själv jude men hade nått makten tack vare deras stöd. Den demokratiska revolutionen var inte helt oblodig, men var inget jämfört med vad som skulle komma med Bela Kun.

När Bela Kun kom tillbaka till Ungern några veckor efter den demokratiska republikens tillkomst inledde han genast en kampanj mot presidenten Karolyi och hans socialdemokratiska allierade. Republiken varade bara från oktober 1918 till mars 1919 då bolsjevikerna tog över. Det nya ”Folkkommissariernas råd” hade 26 medlemmar. 18 av dem var judar.

Bela.Kun.2

Ett skräckvälde skulle råda i Ungern från 21 mars till 6 augusti 1919. Författaren till skriften ”Bela Kun och bolsjevikrevolutionen i Ungern”, A Melsky, har beskrivit hur det nya styret snabbt urartade i kaos:

   Det förkunnades ”socialisering” av allt som överhuvudtaget fanns. En syndaflod av dekret utgöt sig över landet, som nu skulle förvandlas till ett ”kommunistiskt paradis”. Redan den första dagen av ”proletariatets diktatur” stängdes alla affärer i Budapest. Man skred till ”rekvisition” av alla förråd. De små affärsmännen lät man till att börja med fortsätta att hålla affärerna igång, men kommunistiska kontrollörer sattes över dem och dessa tog hand om dagskassorna och förde dem till de statliga bankerna. Fördelningen av livsmedel sköttes av den grundsatsen att endast ”det arbetande proletariatet” kunde göra anspråk på sådana och utlämningen av varorna var beroende av framvisandet av ett kort från yrkessammanslutningen. Handlande och hantverkare i massor förlorade alla existensmöjligheter. Kaos och anarki grep hela landets ekonomiska liv.

Louis Birinyi (en pseudonym för William Dudle Pelley) skrev i sin bok ”The Tragedy of Hungary. An Appeal for World Peace” att man föredrog att rekrytera från sina egna led och att detta kunde ske på oanade sätt:

   Landet delades upp i distrikt och en kommissarie installerades som chef för varje distrikt. Det var inte ovanligt att bolsjevikerna utsåg fastighetsskötare från judiska synagogor att ha makt över liv och död över människorna i distrikten.

Efter ett misslyckat antikommunistisk kuppförsök i juni 1919 besvarade Bela Kun detta med röd terror där man med godtyckligt våld och genom plundringar sökte upp alla som kunde tänkas ha begått ”brott mot revolutionen”. Otaliga övergrepp skedde och minst 590 kontrarevolutionärer, faktiska eller påhittade, avrättades.

Månaden efter anfölls Ungern av Rumänien. Helt plötsligt blev bolsjevikerna nationalister. Officerarna från den förra armén kallades tillbaka och uppmanades att försvara fäderneslandet. De kunde dock inte hindra den rumänska armén.

Efter nederlaget i Ungern begav sig Bela Kun till Moskva där han fick nya uppgifter inom Kominterns propagandasektion samt sändes en tid till Tyskland för att bistå kommunistpartiet KPD. I Sovjetunionens tjänst ska han på Krim ha beordrat mordet på tiotusentals vita krigsfångar ur Pjotr Wrangels armé som hade beviljats amnesti mot att de gav upp.

Efter en maktstrid på 1930-talet kom Bela Kun att rensas ut av Stalin. Det som många ungrarna själva längtade efter att få göra hade Sovjetunionen nu själva löst. Bela Kuns liv ändades i Gulag med en kula i huvudet.

Boken Bela Kun och bolsjevikrevolutionen i Ungern kan beställas från Nordfront förlag.

Artikeln publicerades ursprungligen 2013-02-20.


  • Publicerad:
    2019-02-20 00:00