”TRANSVÅRD” Medan Storbritannien avslutar sin verksamhet med könskorrigerande ingrepp på minderåriga, går man i USA i motsatt riktning och underlättar irreversibla ingrepp på psykiskt instabila barn.

Den brittiska hälsovårdsmyndigheten NHS har fastslagit att landets enda klinik, som utför könsbyten på minderåriga ska stängas senast våren 2023. Verksamheten ska då ersättas med vård av mental ohälsa.

En undersökning har presenterat belägg för att läkare vid kliniken utsatts för otillbörliga påtryckningar om att rutinmässigt och utan genomförd klinisk undersökning bekräfta minderårigas föreställningar om könstillhörighet. Det har även påvisats att ett stort antal ”könskorrigerade” senare ångrar sitt godkännande av de irreversibla ingreppen på den egna kroppen.

”Transpresidenten”

USA:s president Joe Biden hyllar på Twitter ”alla modiga transsexuella”. Till de könsförvirrades föräldrar hälsar han att bekräftelse av ens barns könsdysfori är ”en av de mest kraftfulla saker ni kan göra för att hålla dem trygga och friska”.

Bidens hälsodepartement klubbade den 31 mars i år igenom ett godkännande av könsförändrande ingrepp på minderåriga – inkluderande irreversibla operationer och hormonbehandlingar.

Presidentens transsexuelle vice hälsominister Rachel Levine (född Richard Levine) har deklarerat att det medicinska samfundet står enat i sin syn på barn och könsförändringar. På Twitter skriver han:

Könsbejakande vård är livräddande och medicinskt nödvändig.

För att återgå till den amerikanske presidenten själv så uppges han planera genomdriva ett tvång

  • för försäkringsbolag att bekosta ”könsbejakande vård” för minderåriga.
  • för skolor att ge pojkar, som identifierar sig som flickor, tillgång flickornas toaletter, duschar och omklädningsrum.