INRIKES. Fria Tider tar i en artikel upp frågan om hur de stora tidningsägarna som Bonniers genom en ensidig och extremt invandrarvänlig hållning till stor del bär ansvaret för den ansvarslösa massinvandringen till Sverige och de problem som vårt land idag präglas av.

Förra chefredaktören Thomas Mattssons under vars ledning Expressen systematiskt ägnade sig åt att förfölja och trakassera politiska dissidenter. Foto: Frankie Fouganthin (CC BY-SA 4.0).

Fria Tider tar med avstamp i en avslöjande kommentar – ”den dag våra ägare vill att tidningen byter politisk färg från oberoende liberal till något annat så ändras åsiktsbildningen” som den politiska chefredaktören Heidi Avellan på Bonnierägda Sydsvenskan låtit undslippa sig – upp en diskussion om det inflytande som dessa stora aktörer har.

En stor del av skulden för massinvasionen och de genomgripande problem som kännetecknar Sverige idag läggs på den svenska invandringsdebatten där invandringskritiska åsikter metodiskt tystats och en öppen debatt effektivt motarbetats.

Den judiskägda Bonnierpressen har varit framträdande genom allt från DN:s agendasättande journalistik med mörkande och vinklande rapportering till Expressens förföljelse och hånfulla uthängningar av politiska dissidenter. Invandringskritiker har konsekvent misstänkliggjorts och tidningarna har intagit en samstämmig extremt invandringsvänlig hållning.

I artikeln framförs att även om tidningarnas chefredaktörer förmodligen uttryckt egna åsikter så är det ägarnas vilja som i slutänden bestämt tidningarnas politiska inställning och att den dominerande Bonnierkoncernens inflytande bör lyftas fram i ljuset. Särskilt då det haft ett genomgripande inflytande på svensk invandringspolitik och hur den kommit att utformas.

Källa:
”Vi måste tala om Bonniers betydelse”


  • Publicerad:
    2019-09-17 10:30