Dagens datum 26 maj Denna dag 1940 börjar i Tyskland utgivningen av veckotidningen Das Reich. Denna nationalsocialistiska kvalitetstidning kom att innehålla artiklar av högre standard och en regelbunden ledarartikel av Joseph Goebbels.

Den 26 maj grundades veckotidningen Das Reich av ansvarige för folkupplysning och propaganda Joseph Goebbels. Andra initiavtagare var journalisten Rudolf Sparing, förläggaren och pressansvarige Max Amann samt Rolf Rienhardt som arbetade inom Amanns presstab och hade presenterat idén redan 1937. Tidningen kom att ges ut på Franz-Eher-Verlag från denna dag till i mitten av april 1945. Man hade inledningsvis räknat med att tidningen skulle ha en utgåva på 100 000, men redan från första numret fick man över 1 miljon läsare (av vilka många också var från utlandet) och som mest hade tidningen 1,4 miljoner läsare i mars 1944. Das Reich blev det näst största organet i Tyskland efter dagstidningen Völkischer Beobachter.

En läsande Wehrmacht-soldat i Sovjetunionen 1941.

Das Reich var en kvalitetstidning av mycket hög journalistisk standard. Tidningen innehöll reportage som var avsedda för reflektion och behandlade förutom politik även kulturella, vetenskapliga och filosofiska spörsmål. Das Reich är känd för sina fotografier och det fanns även teckningar och mer förfinade karikatyrer. Målgruppen för Das Reich var i hög grad en intelligentia men tidningens artiklar kom att få stor spridning till andra grupper av tyskar då de även lästes upp i radio.

I Das Reich återfanns artiklar om V1-raketen, konst och film, kulturkampen mot amerikanarna, USA:s intåg i kriget, radions betydelse och mycket annat. Det var i Das Reich som Joseph Goebbels gjorde begreppet ”järnridå”, som senare kommit att bli synonymt med Winston Churchill, känt för en bredare publik. Goebbels skrev i Das Reich: ”Om det tyska folket lägger ner sina vapen kommer Sovjet, enligt avtalet mellan Roosevelt, Churchill och Stalin, att ockupera hela östra och sydöstra Europa samt den större delen av Riket. En järnridå kommer att fällas ner över detta enorma territorium som kontrolleras av Sovjetunionen, och bakom den kommer hela nationer att slaktas.”

Den tyske historikern Helmut Heiber har skrivit följande om kvaliteten på Das Reich:

Hans (Goebbels) artiklar i Das Reich var verkligen utmärkta, briljant skrivna och fulla av goda idéer. Goebbels artiklar var noggrannt utarbetade mer än en vecka innan de skulle visas, skrivna i utmärkt förfinad tyska, stilistiskt njutbara och relativt insiktsfulla till sitt innehåll; de verkade ofta som att de var upplysta av  den upphöjda visdomen från en stor tänkare. Dess titlar påminde om filosofiska avhandlingar: ”Om meningen med kriget”, ”Krisens grundläggande natur”, ”Om arbetets anda”, ”Om att tala och tiga”, ”Nödvändigheten av frihet”, ”Om nationell plikt i kriget”. Dessa artiklar gjorde intryck, och Goebbels visste det.

Das Reich kom att göra en stor insats i att upprätthålla den tyska moralen under folkets svåra stunder. Den brittiske historikern David Irving har i sin bok Goebbels – Mastermind of the Third Reich lyft fram tidningens betydelse inom detta område:

Dess inflytande över den tyska moralen, allteftersom kriget fortskred, var obestridlig; det var en veckolig vitamininjektion – den firade vunna slag, förklarade motgångar, rättfärdigade förföljelser, utlovade vedergällningar och förutspådde seger. En general i Luftwaffe medgav att han efter att ha läst Das Reich förbannade han sig själv: ”Åh, vad lite tro du har. Kanske är saker och ting inte som du, i ditt lilla sinne, gör dem till.”  Efter att ha läst Goebbels i Das Reich dagen innan Hitler dog kunde en generallöjtnant i brittisk fångenskap bara säga: ”De måste ha ett ess i rockärmen”. Han (Goebbels) bidrog med en högt betald och regelbunden ledarartikel som skulle komma att citeras i hela världen såsom en sensor av nationalsocialistiska policys. Das Reich blev flaggskeppet i hans journalistiska karriär. Den var väl utformad, litterär och bildad och med fantastiska fotografier. Den var särskilt populär inom officerskåren.

Das Reich har bland jämförts med nutida veckotidningar som Die Zeit (grundad 1946) och The Observer.

Nedan teckningar som publicerats i Das Reich:

"Ingen anledning till oro, Eleanor (Roosevelt). Många av de väljare som jag lovat att inte leda till krig kan inte längre rösta mot mig." - Das Reich från 3 september 1944.
"Ers majestät, ni har inget val. Ni måste svälja det." (England tvingas tala om socialism för att behålla allmänhetens stöd) - Das Reich från 5 januari 1941
"Marschera, pojkar,marschera! Senare när vi är veteraner kan vi använda vår träning i hungermarscher i Washington" - Das Reich från 9 januari 1944
"Lincoln: 'Min käre kollega, jag utgöt blod för att sätta stopp för slaveriet'. Washington: '...och jag tror att vår kollega av idag gör den raka motsatsen'" - Das Reich från 21 januari 1945

För mer teckningar från Das Reich, se HÄR och HÄR. För artiklar, se fotnoter HÄR.

Artikeln publicerades ursprungligen 2013-05-26.