GLOBALISM. I ena sekunden avfärdar globalister Den stora omställningen som ”en konspirationsteori” för att i den andra öppet tala om dess existens – och nödvändigheten av att ”stoppa nationalpopulismen”.

John Kerry. Foto: wideasleepinamerica; Ursula von der Leyen. Skärmbild: Wired/Youtube. Kollage.

Begreppet Den stora omställningen (på engelska: ”The Great Reset”) har av dess myntare presenterats som en rad åtgärder, vilka i tider av klimatförändringar och pandemi krävs för att rädda mänskligheten undan katastrofer som annars är oundvikliga.

När sedan kritiker gjort gällande att begreppet endast är den senaste varianten av en agenda att centralisera makt i en mycket liten elits händer – då har begreppets myntare plötsligt avfärdat fenomenet som ”en konspirationsteori”.

”Klimatavtal räcker inte för det vi vill uppnå”
USA:s förre utrikesminister John Kerry har deltagit i en paneldiskussion arrangerad av World Economic Forum, där han betonade det akuta behovet av ”en stor omställning för att sätta stopp för den tilltagande nationalpopulismen”.

Kerry försäkrade i debatten att Amerika under en Bidenadministration åter kommer att underteckna Parisavtalet om klimatet, men han tillade att ”detta inte är tillräckligt.”

”Begreppet omställning är viktigare än någonsin” sade han och fortsatte:

— Personligen tror jag att vi står inför en kommande extremt spännande tid.

Den förre senatorn klargjorde att denna ”omställning” är nödvändig för att ”utrota populismen”.

”Jag tror att Europa måste se på det i ljuset av Brexit och den framväxande nationalpopulismen” sade Kerry och tillade:

— Vilket verkligen tydliggör en av de prioriteringar som vi måste göra. Det går inte att bortse från det.

I sin redogörelse för hur USA:s president Donald Trump under 2020 lyckades stärka sitt stöd bland väljarna noterade Kerry:

— Det som slår mig är att så många ändå röstade för den här nivån av kaos och brott mot lag, ordning och normer… Jag tror att den underliggande orsaken till detta är något som var och en borde ta en titt på.

”Vi skriver en ny regelbok för den digitala ekonomin och det digitala samhället”
EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen välkomnade i paneldiskussionen utsikterna till att få ”Biden, en vän, i Vita Huset” och utlovade att de två entiteterna [EU-kommissionen och Vita Huset] tillsammans kommer att utarbeta ”en ny regelbok för den digitala ekonomin och det digitala samhället”.

— Nödvändigheten av globalt samarbete och denna förändringens acceleration kommer tillsammans utgöra Den stora omställningens lokomotiv. Och jag ser detta som en möjlighet utan tidigare motstycke”, sade von der Leyen.

Begreppet Den stora omställningen brukar av dem som omfattar den tredje vägens syn på utvecklingen i världen ses endast som den senaste versionen av globalisternas plan att centralisera makt i en liten elits händer. Detta medan den övriga befolkningen i nationerna berövas sitt inflytande, får sin levnadsstandard väsentligen sänkt och tvingas underordna sig ett socialt kreditsystem som kommer att eliminera såväl privat integritet som personlig autonomi.

I judiska medier såsom New York Times hävdas alltjämt att Den stora omställningen är en ”konspirationsteori” – detta trots att världsledare, vilka likt den judiska tidningen omfattar Den nya världsordningen, när så passar helt öppet förkunnar dess existens – och nödvändighet.

För mer uttömmande perspektiv på vad Den stora omställningen representerar, se intervjun med den engelske journalisten James Delingpole härunder:


  • Publicerad:
    2020-11-21 19:48