DJURSKYDD De senaste årens rymningar från svenska djurparker, som kostat en varg och fyra schimpanser livet, visar enligt SD på det nödvändiga i en grundlig undersökning av rutinerna i varje park.

Först vargen, sedan kungskobran, därefter lappugglorna – och nu schimpanserna. Alla lyckades de rymma. Har svenska djurparker svängdörrar?

Sverigedemokraterna går som första riksdagsparti ut med ett krav på granskning av samtliga svenska djurparker. Detta efter att säkerheten på Furuviksparken i Gävle visat sig ha allvarliga brister då fyra förrymda schimpanser sköts ihjäl tidigare i veckan. Bland rymlingarna på ovan nämnda lista från svenska djurparker de senaste åren, så var det vargen och schimpanserna som fick sätta livet till.

Sverigedemokraternas djurrättspolitiska talesperson Yasmine Eriksson finner det helt oacceptabelt att flera rymningar ägt rum i olika svenska djurparker på kort tid. Hon vill att Länsstyrelsen ska granska samtliga djurparker i landet och kontrollera om de lever upp till uppställda krav. Om granskningen skulle ge vid handen att så inte är fallet så påvisar detta enligt Eriksson det nödvändiga i att regeringen ger djurrättsfrågan en högre prioritet.

Tillfrågad av tidningen Expressen vad SD önskar ska hända i frågan nu, svarar Eriksson:

— Vi vill se att reglerna som finns i dag verkligen efterlevs som de ska och att länsstyrelserna ska genomför ordentliga kontroller.

Intervjuaren vill veta om Eriksson förespråkar någon lagändring.

— Det är det vi behöver se om det gör. En anledning till att de rymmer i dag är troligtvis på grund av att regelverket inte efterlevs. De ska inte kunna göra det. De ska inte utsätta sig själva eller människor för fara, säger Yasmine Eriksson.

”Inga starka skäl att ha schimpanser i Sverige

Även Miljöpartiets språkrör har reagerat starkt på nyheten med de ihjälskjutna schimpanserna.

— Jag tänker att det är oerhört tragiskt när den typen av händelser sker. Det här borde vara en varningsklocka kring hur vi hanterar djur i fångenskap, säger Märta Stenevi.

Partiets djurrättspolitiska talesperson Rebecka Le Moine ifrågasätter det berättigade i att ha schimpanser i fångenskap i Sverige.

— Jag vill inte uttala mig för hela partiets räkning. Men min personliga åsikt är att det inte finns starka skäl för att ha schimpanser i djurparker i Sverige. Ofta används argumentet att man ska väcka intresse för biologisk mångfald och att man ska utbilda. Där finns det en poäng men man skulle kunna använda sig av de arter som finns i Sverige i stället, säger till Le Moine till Expressen.

Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) skriver i en kommentar till samma tidning:

Det är naturligtvis oerhört sorgligt att höra om schimpanserna. Vad jag förstår har nu polisen inlett en utredning gällande brott mot djurskyddslagen. Jag kan inte kommentera enskilda fall eller pågående utredningar utan vi får invänta vad utredningen kommer fram till.