INRIKES Trots att elevens vårdnadshavare ”informerade” skolan om att eleven skulle benämnas ”hen” valde en lärare att inte göra det. Nu har Diskrimineringsombudsmannen (DO) beslutat att skolan ska betala 150 000 kronor i skadestånd till eleven.

När en elev som identifierar sig som ”ickebinär” började på en skola i Mellansverige informerade elevens vårdnadshavare en lärare och en lärarassistent om att eleven ville benämnas som en ”hen”.

Lärare ska då ha uttryckt att hon inte kunde göra det i tal, varpå vårdnadshavarna istället vände sig till rektorn.

Detta ska dock inte ha lett till att den så kallat ickebinära eleven blev kallad hen, varpå skolan anmäldes till Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Nu har DO dömt att utbildningsanordnaren som driver skolan har diskriminerat eleven och ”brustit i sin utrednings- och åtgärdsskyldighet”, rapporterar TT.

DO begär nu att utbildningssamordnaren senast den första mars ska betala ut ett skadestånd till eleven på 150 000 kronor. Ifall detta inte sker kommer man att ta ärendet vidare till domstol.

Skadeståndsbeloppet kan jämföras med schablonbeloppet för skadestånd när en anhörig mördas som ligger på 60 000 kronor. Vid våldtäkt är schablonbeloppet för skadestånd 100 000 kronor.