UTRIKES. En fusion mellan ISIS och al-Qaida kan komma att bli verklighet, enligt den ryska underrättelsetjänsten FSB.

Rysslands underrättelsetjänst FSB varnar om en möjlig fusion av terrornätverken ISIS och al-Qaida. Bakom varningen står FSB-direktören och tillika chefen för Rysslands anti-terrorkommitté Aleksandr Bortnikov.

Enligt Bortnikov skulle en fusion mellan dessa två terrorgrupper leda till ett massivt nätverk av radikala muslimer världen över. Nätverket skulle ha förmågan att få tag på och tillverka kemiska vapen.

— En sådan organisation skulle ha latenta och aktiva celler i ett stort antal länder världen över med betydande erfarenheter vad gäller militära och statsfientliga aktiviteter i urbana miljöer. De skulle även ha infrastrukturen och teknologin för tillverkningen av riktiga kemiska vapen, menar Bortnikov

Enligt Bortnikov bidrar den rådande internationella konflikten mellan exempelvis USA och Ryssland till att dessa grupper kan fortsätta att agera ostört. Där man nu bekämpar dessa grupper på lokal nivå kunde man genom bättre samarbete bekämpa dessa grupper på ett mer övergripande sätt. Uttalandet ligger i linje med Rysslands NATO-sändebud Aleksandr Grushkos varning om att internationell säkerhet tar skada av NATO-länders försök att isolera Ryssland.

Källa:
ISIS & Al-Qaeda may merge and produce chemical weapons – FSB chief


  • Publicerad:
    2018-04-04 11:30